Narpan · Cultura i Literatura de la Baixa Edat Mitjana

Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat de Barcelona · Universitat de Girona - SGR 2021SGR00777

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Inici Publicacions Grup Narpan

Publicacions del Grup Narpan

Curial e Güelfa, ed. Lola Badia i Jaume Torró, Barcelona: Quaderns Crema, 2011, 768 pp. (Sèrie gran 26) ISBN 978-84-7727-517-6

valero_portada

Lluís Cifuentes i Comamala i Ricardo Córdoba de la Llave, Tintorería y medicina en la Valencia del siglo XV: el manual de Joanot Valero, Barcelona, CSIC (Anejos del Anuario de Estudios Medievales, 70), 2011, 332 pp. ISBN 978-84-00-09384-6

Pere Torroella, Obra completa, ed. Francisco J. Rodríguez Risquete, Barcelona, Barcino, 2011, 2 vols. 349 i 453 pp. (Els Nostres Clàssics 70) ISBN 978-84-7226-763-3 i ISBN 978-84-7226-764-0

Jaume Riera i Sans (amb la col·laboració de Jaume Torró Torrent), Francesc Eiximenis i la Casa reial: Diplomatari 1373-1409, Girona: Institut de Llengua i Cultura Catalanes UdG, 2010, 108 pp. (Estudis sobre Francesc Eiximenis 2) ISBN 978–84–9984–104–5

Miriam Cabré, Cerverí de Girona: un trobador al servei de Pere el Gran, Barcelona–Palma: Univ. de Barcelona–Universitat de les Illes Balears, 2011, 420 pp. (Blaquerna 7) ISBN 978-84-475-3513-2

Bernat Metge, Llibre de Fortuna i Prudència, ed. Lluís Cabré, Barcelona, Barcino, 2010, 166 p. (Els Nostres Clàssics, B-30).

MOT SO RAZO 9 (2010). Revista del Centre d'Estudis Trobadorescos de Castelló d'Empúries i l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la UdG. Coordinat per Miriam Cabré - Subscripció i compra.

Francesc Eiximenis, Art de predicació al poble, trad. Xavier Renedo, Vic, Eumo, 2009, 160 pp. ISBN: 978-84-9766-333-5.
Portada Carré 2009.gif 'Libro llamado el porqué' de Girolamo Manfredi. Régimen de salud y tratado de fisiognomía. Traducción castellana de Pedro de Ribas (1567), edición y estudio de Antònia Carré, San Millán de la Cogolla, ciLengua, 2009, 585 pp. ISBN 978-84-937654-0-8
Ramon Llull, Romanç d'Evast e Blanquerna ed. Albert Soler i Llopart i Joan Santanach i Suñol, Barcelona-Palma, Nova Edició de les Obres de Ramon Llull, 2009, 714 pp. ISBN 978-84-9883-173-3
PortadaTorro2009.png Lluís de Requesens, Bernat Miquel, Martí Garcia, Rodrigo Dies, Lluís de Vila-Rasa, Francesc Sunyer, Sis poetes del regnat d'Alfons el Magnànim, ed. Jaume Torró, Barcelona, Barcino, 2009, 315 p. (Els Nostres Clàssics, B-29).
PortadaTranslatar.png Translatar i transferir. La transmissió de textos i el saber (1200-1500), ed. Anna Alberni, Lola Badia i Lluís Cabré, Santa Coloma de Queralt, Obrador Edèndum-URV, 2010, 551 p.
Portada Mot So Razo 8 (2009)

MOT SO RAZO 8 (2009). Revista del Centre d'Estudis Trobadorescos de Castelló d'Empúries i l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la UdG. Coordinat per Miriam Cabré - Subscripció i compra.

portadaCoroleuTaylor2008.jpg


Latin and Vernacular in Renaissance Iberia: Ovid from the Middle Ages to Baroque, ed. Alex Coroleu i Barry Taylor, Manchester, Manchester Spanish and Portugueses Studies, 2008 (Cañada Blanch Monographs, viii)
La imatge “http://www.narpan.net/imatges/portadamenisangles.png”  no es pot mostrar perquè conté errors. Francesc Eiximenis, An Anthology, ed. Xavier Renedo i David Guixeras, tr. Robert Hughes, Barcelona-Londres, Barcino-Tamesis, 2008, 165 pp.

portadaMarchpepcesc.jpg

Ausiàs March, Per haver d'amor vida, antologia comentada per Francesc J. Gómez i Josep Pujol, Barcelona, Editorial Barcino, 2008 (Biblioteca Barcino, 3).

portadaSentSoviangles.png

The Book of Sent Soví. Medieval Recipes from Catalonia, ed. Joan Santanach, trad. Robin Vogelzang, Barcelona-Woodridge, Barcino-Tamesis, 2008, 232 pp.
portadaLolaFantastic.png Ramon Llull, El fantàstic. La ciutat de món, edició a cura de Lola Badia, Turnhout - Santa Coloma de Queralt, Brepols - Obrador Edèndum - Publicacions URV, 2008, 288 pp. (Traducció de l'obra llatina de Ramon Llull, 2). ISBN 978-84-934434-8-1
portada bonner 2008.jpg Anthony Bonner, The At and Logic of Ramon Llull: A User's Guide, Leiden, Brill, 2008, xx + 360 pp. (Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 95).
portadamsr2008.png

MOT SO RAZO 7 (2008). Revista del Centre d'Estudis Trobadorescos de Castelló d'Empúries i l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la UdG. Coordinat per Miriam Cabré - Index - Subscripció i compra.

portadallibredemeravellesbonillogran.jpg
Xavier Bonillo HoyosLiteratura al Llibre de Meravelles,Barcelona, Editorial UOC, 2008, 180 pp. (Manuals. Humanitats, 126) ISBN 978-84-9788-706-9
portadacarrenarrativa.jpg

Narrativa catalana medieval en vers (El Jaufre i l'Espill de Jaume Roig), edició d'Antònia Carré, Barcelona, Editorial UOC, 2007 (Manuals: Humanitats).

alt

Portada MSR 6

MOT SO RAZO 6 (2007). Revista del Centre d'Estudis Trobadorescos de Castelló d'Empúries i l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la UdG. Coordinat per Miriam Cabré - Index - Subcripció i compra

Portada Antònia Carre (Jaume Roig, Espill Quaderns Crema
Jaume Roig, Espill, edició, traducció i comentaris d'Antònia Carré, Barcelona, Quaderns Crema, 2006 (Sèrie Gran).

Cifuentes portada segona edició la ciència en català 2007

Lluís Cifuentes, La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement, Barcelona / Palma, UB / UIB, 2006 (Blaquerna, 3). Segona edició revisada i ampliada.

Portada MSR 5

MOT SO RAZO 5 (2006). Revista del Centre d'Estudis Trobadorescos de Castelló d'Empúries i l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la UdG. Coordinat per Miriam Cabré - Index - Subcripció i compra

Portada Retorica nova

Ramon Llull, Retòrica Nova, edició a cura de Josep Batalla, Lluís Cabré i Marcel Ortín, Turhout-Santa Coloma de Queralt, Brepols-Obrador Edèndum, 2006 (Traducció de l'obra llatina de Ramon Llull).

Portada Cingolani Desclot

Stefano Maria Cingolani, Historiografia, propaganda i comunicació al segle XIII: Bernat Desclot i les dues redaccions de la seva crònica, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2006

alt

Bernat Metge, Lo somni, edició de Stefano Maria Cingolani, Barcelona, Barcino, 2006, 312 pp. (Els Nostres Clàssics, col·lecció B. 27

portada ofe 1

Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià (primera part, volum primer), edició Xavier Renedo, coordinació Sadurní Martí, amb la col·laboració d'Enric Bassegoda, Miriam Cabré, Montserrat Galí, Jorge García López, Daniel Genís, David Guixeras, Eva Izquierdo, Jordi Lorca, Rafael Ramos Nogales, Francisco J. Rodríguez Risquete, Raquel Rojas i Jaume Torró, Girona, Universitat de Girona i Diputació de Girona, 2005, lxvii + 619 pp. (Obres de Francesc Eiximenis, 1)

Portada Genis Desclot

La invasió francesa de l'Empordà el 1285. La Relación Histórica de
Rafael Cervera: una traducció castellana de la Crònica de Bernat
Desclot
, a cura de Daniel Genís, Castelló d'Empúries, Ajuntament de
Castelló d'Empúries, 2006, xc+165 pp.

alt

Francesc Eiximenis, Llibres, mestres i sermons. Antologia de textos, ed. David Guixeras i Xavier Renedo, Barcelona, Barcino, 2005 (Biblioteca Barcino, 2)

alt

Ramon Llull, Doctrina Pueril, ed. Joan Santanach, Palma, Patronat Ramon Llull, 2005, cxii + 305 pp. (Nova Edició de les Obres de Ramon Llull, 7)

alt

MOT SO RAZO 4 (2005). Revista del Centre d'Estudis Trobadorescos de Castelló d'Empúries. Ajuntament de Castelló / Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la UdG. Coordinat per Miriam Cabré - Index - Compra

Imatge Quesits ENS

Girolamo Manfredi, Quesits o perquens (Regiment de sanitat i tractat de fisiognomia), ed. Antònia Carré, Barcelona, Barcino, 2004 (ENC, B25)

Portada de Lo somni en italià

Bernat Metge, Il sogno, ed. Lola Badia i Giorgio Faggin, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2004, 285 pp. (Gli orsatti: testi per un altro Medioevo, 18)

portada MSR 3

MOT SO RAZO. Núm. 3 (2004). Revista del Centre d'Estudis Trobadorescos de Castelló d'Empúries, editada per l'Ajuntament de Castelló d'Empuries, amb la col·laboració de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona. Coordinada per Miriam Cabré - SUMARI - COMPRA

portada soler

Albert Soler Llopart, Literatura catalana medieval. Un recorregut multimèdia pels grans autors i els seus textos, Barcelona, Editorial UOC-Pòrtic, 2003, 240 pàgs. (Biblioteca Oberta. Sèrie Àgora, 19) . Cf. web associada .

alt

Tres contes meravellosos del segle XIV,edició i comentaris de Lola Badia, Barcelona, Quaderns Crema, 2003, 182 pàgs.

alt

Francesc Eiximenis, Àngels e demonis, edició i comentaris de Sadurní Martí, Barcelona, Quaderns Crema, 2003, 247 pàgs.

alt

MOT SO RAZO. Núm. 2 (febrer 2003). Revista del Centre d'Estudis Trobadorescos de Castelló d'Empúries, editada per l'Ajuntament de Castelló d'Empuries, amb la col·laboració de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona. Coordinada per Miriam Cabré - SUMARI pdf - COMPRA

alt

Anthony Bonner, Diccionari de definicions lul·lianes / Dictionnary of Lullian Definitions, (amb Maribel Ripoll) Barcelona / Palma, UB / UIB, 2002, 293 pp. (Blaquerna, 2)

alt

Ramon Llull, Començaments de medicina. Tractat d'astronomia, ed. Lola Badia, Palma, Patronat Ramon Llull, 2002, xxi + 279 pp. (Nova Edició de les Obres de Ramon Llull, 5)

alt

Literatura i cultura a la Corona d'Aragó (segles XIII-XV). Actes del III Col·loqui Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga, Universitat de Girona, 5-8 de juliol de 2000, ed. Lola Badia, Miriam Cabré i Sadurní Martí, Barcelona, Curial / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002, 496 pp. (Textos i estudis de cultura catalana, 85)

SUMARI pdf

alt

Lluís Cifuentes, La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement, Barcelona / Palma, UB / UIB, 2002, 410 pp. + 12 làm. (Blaquerna, 3)