Narpan · Cultura i Literatura de la Baixa Edat Mitjana

Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat de Barcelona · Universitat de Girona - SGR 2021SGR00777

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Inici Recerca CDTC - Edat Mitjana i Renaixement

CDTC - Edat Mitjana i Renaixement

Correu electrònic Imprimeix PDF

El Corpus Digital de Textos Catalans Edat Mitjana i Renaixement CDTC és el resultat d'un projecte de recerca coordinat (2016-2018) del Ministerio de Economía y Competitividad MINECO, dirigit per Lola Badia (Narpan 1- 2014 (2015-2018) FFI 2014-53050-C5). Aplega cinc projectes de recerca, amb seu a la Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Girona.

Els investigadors d'aquest projecte coordinat pertanyen també al Grup de Recerca Consolidat Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana (2017 SGR 142), dirigit per Lola Badia, finançat pel Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb 37 investigadors pertanyents a la UB, la UAB i la UdG.

Els projectes coordinats CDTC són els següents:

  1. Corpus Digital de Textos Catalanes Medievales y Renacentistas FFI 2014-53050-C5-1-P. UB (Lola Badia IP) --- El Subprojecte 1 planteja el desenvolupament d'una plataforma digital d'edició i anotació d'obres de Ramon Llull i la digitalització i posterior reelaboració del Glossari General Lul·lià. També preveu l'elaboració i/o supervisió d'edicions crítiques de l'obra de Llull. Aquesta plataforma digital implica la construcció de noves interfícies de treball i de consulta per vehicular la compilació, validació i divulgació de resultats.

  2. Ciencia vernácula en la Corona de Aragón y en su contexto románico (siglos XIII-XVI) FFI2014-53050-C5-3-P. UB (Lluís Cifuentes IP) --- El Subprojecte 2 es proposa la implementació i publicació de la base de dades Sciència.cat DB, i l'estudi i edició d'obres sobre ciència i tècnica en català, amb una acurada atenció al lèxic especialitzat.

  3. Traduccion al catalán y cultura latina en la Corona de Aragón (1380-1530): obras de tradicion clásica y humanística FFI2014-53050-C5-4-P. UAB (Lluís Cabré IP) --- El Subprojecte 3 (UAB) programa l'elaboració d'un catàleg raonat d'edicions, en el seu original llatí o en traducció, d'obres procedents de l'Humanisme italià publicades a la Corona d'Aragó entre ca. 1475 i ca. 1530 amb output final informàtic. També preveu un estudi històric sobre les traduccions al català pertanyents a la tradició clàssica i humanística i l'elaboració d'un conspectus que inclogui la totalitat d'autores i obres recollides a Translat DB; tot plegat, acompanyat amb la publicació d'estudis relatius a la traducció, adaptació i recepció de la literatura clàssica i humanística a la Corona d'Aragó als segles XV i XVI.

  4. Corpus digital de Arnau de Vilanova: filosofia y ciencia en la Corona de Aragon (siglos XIII-XIV) FFI2014-53050-C5-2-P. UAB (Sebastià Giralt IP) --- El Subprojecte 4 (UAB) seguirà desenvolupant i fent accessible Arnau DB, l'edició i estudi de la Interpretatio de visionibus d'Arnau de Vilanova, la descripció de la influència de la filosofia d'Aristòtil en la medicina d'aquest autor, la investigació del context de les edicions del corpus arnaldià a l'edat moderna i iniciarà l'estudi de l'arnaldisme amb investigacions de figures com Antoni Andreu OFM i Bartomeu Tresbéns.

  5. Mecenazgo y creacion literaria en la corte catalano-aragonesa (s. XIII-XV): evolución, contexto y biblioteca digital de referencia FFI2014-53050-C5-5-P. UdG (Sadurní Martí i Rafael Ramos IPs) --- El Subprojecte 5 (UdG) desenvoluparà Cançoners DB (introducció de nous cançoners) i treballarà en una nova versió, actualitzada i corregida, de l'antic projecte RIALC. Acompanyaran aquests resultats estudis de context i interpretació de textos. Eiximenis DB iniciarà un buidat de documents sobre vida i obra d'Eiximenis i sobre possessors de manuscrits i edicions. Es preveu la publicació digital/tradicional d'edicions crítiques del Segon i el Primer del Crestià. El projecte dissenyarà i implementarà una nova biblioteca digital Narpan (amb motor TEI–XTF), que donarà servei a les necessitats dels subprojectes, tant per donar accés a la publicació digital de fonts com a la bibliografia secundària.

Els cinc subprojectes comparteixen una llarga col·laboració i organitzen els resultats de la seva recerca per a la posterior divulgació a través de la plataforma Narpan.net, una eina informàtica de producció pròpia creada l'any 2003. Els objectius del projecte coordinat comporten el manteniment i l'actualització de les bases de dades Llull DB, Sciencia.cat DB, Translat DB, Arnau DB, Eiximenis DB i Cançoners DB. A més de l'ús d'una plataforma digital comuna, les recerques plantejades comporten la reunió i exploració de materials culturals de les àrees de llengua catalana de la Corona d'Aragó entre els segles XIII i XVI, realitzades amb una mateixa metodologia històrica i filològica.

Darrera actualització de dijous, 09 de maig de 2019 10:54