Narpan · Cultura i Literatura de la Baixa Edat Mitjana

Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat de Barcelona · Universitat de Girona - SGR 2021SGR00777

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Inici Biblioteca digital Biblioteca digital NARPAN

Biblioteca digital NARPAN

Correu electrònic Imprimeix PDF

 

Pere d'ARAGÓ

De vita, moribus et regimine principum -- ed. Alexandra Beauchamp


Alain CHARTIER

La Belle Dame sans merci  / Raquesta d'amor de Madama sense merci (trad. Francesc Oliver)  -- ed. Marta Marfany


Francesc EIXIMENIS

Ars praedicandi populo  -- ed. Martí de Barcelona

Cartes autògrafes  -- ed. Sadurní Martí

De triplici statu mundi ed. Albert Hauf

Summa Theologica Fragmenta ed. León Amorós

Tractat d'usura  ed. Josep Hernando


Ramon LLULL

Art Demostrativa  ed. Salvador Galmés

Doctrina pueril  ed. Joan Santanach

Liber principiorum medicinae  ed. Iu Salzinger

Lògica nova  ed. Anthony Bonner

Regles introductòries a la pràctica de l'Art Demostrativa  ed. Salvador Galmés

Taula general  ed. Salvador Galmés

Tractat d'astronomia  ed. Lola Badia


Bernat METGE

Lo somni -- ed. Lola Badia

Apologia -- ed. Lola Badia


Joan ROÍS DE CORELLA

Proses mitològiques -- ed. Josep Lluís Martos


SAL·LUSTI

Iugurta (trad. anònima del segle XIV) -- ed. Montserrat Lluch

Darrera actualització de dissabte, 19 de març de 2011 10:08