Narpan · Cultura i Literatura de la Baixa Edat Mitjana

Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat de Barcelona · Universitat de Girona - SGR 2021SGR00777

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
Inici Qui som Investigadors Antònia Carré

Antònia Carré

Correu electrònic Imprimeix PDF
fotoacarre logo_uoc
alt

Centre de Documentació Ramon Llull
Institut de Recerca en Cultures Medievals

Catedràtica d'ensenyament secundari
Docent col·laboradora de la Universitat Oberta
de Catalunya

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

Terrassa, 1960. Catedràtica d'ensenyament secundari, consultora de la Universitat Oberta de Catalunya (des de 2000) i membre del Centre de Documentació Ramon Llull i de l'Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) de la Universitat de Barcelona. Obtingué el premi extraordinari de llicenciatura el 1984 i es doctorà en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona l'any 1992 amb una tesi dirigida per Lola Badia. Ha estat professora associada de la Universitat Autònoma de Barcelona (1994-1995). Forma part del grup de recerca "Cultura i literatura a la Baixa Edat Mitjana" (ref. SGR-2001-00286, SGR-2005-00346, SGR-2009-1261 i SGR-2014-119) consolidat pel Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DIUE) de la Generalitat de Catalunya, dirigit per Lola Badia, i de diversos projectes de recerca finançats pel Govern espanyol i la Unió Europea a la Universitat de Barcelona, dirigits per Lluís Cifuentes (ref. HUM2004-05176/FILO, FFI2008-02163/FISO, FFI2011-29117-C02-01 i FFI2014-53050-C5-3-P), que formen part de la xarxa temàtica "Lengua y ciencia" (ref. FFI2015-68705-REDT).

La seva recerca s'interessa per la cultura literària dels escriptors catalans del XV i per l'estudi dels textos mèdics medievals en català. Ha publicat diversos treballs sobre l'Espill de Jaume Roig, entre els quals destaca l'edició crítica (Barcino, 2014) i l'edició del text amb traducció i comentaris (Quaderns Crema, 2006). Ha estudiat i editat textos mèdics en català de la baixa Edat Mitjana, com els Aforismes d'Hipòcrates (Publ. de l'Abadia de Montserrat, 2000) i els Quesits i perquens de Girolamo Manfredi (Barcino, "Els Nostres Clàssics", 2004), publicats també en la traducció castellana de Pedro de Ribas de 1567 (CiLengua, 2009), la part conservada del Lilium medicine de Bernat de Gordon, (amb L. Cifuentes, Queen Mary, 2017). La seva última publicació és el Regiment de sanitat per al rei d'Aragó. Aforismes de la memòria d'Arnau de Vilanova (Publicacions de la UB, 2017). Amb Lluís Cifuentes coordina l'espai virtual Sciència.cat.

Amb l'heterònim d'Antònia Carré-Pons ha publicat diverses obres literàries.

PUBLICACIONS
1. Llibres
 1. Jaume Roig, Espill, edició d'Antònia Carré, Barcelona, Teide (Tria de clàssics, 11), 1994, 140 pp. ISBN 84-307-8449-7
 2. Ramon Llull, Narracions breus, edició d'Antònia Carré, Barcelona, Bruño (Tinell, 19), 1995, 190 pp. ISBN 84-216-1939-1
 3. Antònia Carré i Josep Solervicens, Jaume Roig i Cristòfor Despuig: dos assaigs sobre cultura i literatura dels segles XV i XVI, Vic, Eumo Editorial (Escolis, 2), 1996, 118 pp. ISBN 84-7602-841-5
 4. Hipòcrates, Aforismes: traducció catalana medieval, edició d'Antònia Carré, amb la col·laboració de Francesca Llorens, Barcelona, Curial Edicions Catalanes - Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Textos i estudis de cultura catalana, 76), 2000, 104, pp. ISBN 84-8415-242-1
 5. Girolamo Manfredi, Quesits i perquens (1499): regiment de sanitat i tractat de fisiognomonia, edició i estudi d'Antònia Carré, Barcelona, Barcino (Els Nostres Clàssics, B25), 2004, 314 pp. ISBN 84-7226-712-1
 6. Jaume Roig, Espill, edició, traducció i comentaris d'Antònia Carré, Barcelona, Quaderns Crema (Sèrie Gran, 25), 2006, 891 pp. ISBN 84-7727-009-0
 7. Antònia Carré, Narrativa catalana medieval en vers (El Jaufré i l’Espill de Jaime Roig), Barcelona, Editorial UOC (Manuals, 112), 2007, 174 pp. ISBN 978-84-9788-664-2
 8. Girolamo Manfredi, Libro llamado el porqué: régimen de salud y tratado de fisiognomonía. Traducción castellana de Pedro de Ribas (1567). Edició i estudi d'Antònia Carré, San Millán de la Cogolla, CiLengua (Instituto Biblioteca Hispánica: Serie Básica, 2), 2009, 573 pp. ISBN 978-84-937654-0-8. Ressenyes: Anuario de Estudios Medievales, 41/2 (2011), 961-962.
 9. Albert Soler i Antònia Carré, Literatura catalana medieval, Barcelona, FUOC (material docent de la UOC), 2011, ISBN: 978-84-639-387-0.
 10. Albert Soler i Antònia Carré, Narrativa catalana medieval, Barcelona, FUOC (material docent de la UOC), 2011, DL: B-27-726-2011.
 11. Joanot Martorell, Tirant lo Blanc. Episodis amorosos. Introducció, glossari i materials complementaris a cura d'Antònia Carré, Barcelona, Edicions 62, Educaula, 2012, 329 pp. ISBN 978-84-15192-35-0.
 12. Ramon Llull, Contes exemplars. Edició, introducció i materials complementaris d'Antònia Carré, Barcelona, Edicions 62, Educaula, 2013, 243 pp. ISBN 978-84-15192-66-4.
 13. Jaume Roig, Espill. Edició crítica d'Antònia Carré, Barcelona, Barcino, Els Nostres Clàssics. Autors Medievals, 33, 2014, 418 pp. ISBN 978-84-7226-785-5.
 14. Antònia Carré i Lluís Cifuentes (eds.), La traducció catalana medieval Lilium medicine de Bernat de Gordon: estudi i edició del fragment conservat (llibre VII,  Antidotari), Londres, Queen Mary, University of London: Medieval Hispanic Research Seminar (Papers of the Medieval Hispanic Research Seminar), 2017, 150 pp., ISBN 978-1-910195-19-2.
 15. Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat per al rei d'Aragó. Aforismes de la memòria. Edició crítica d'Antònia Carré, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 2017, 406 pp., ISBN 978-84-475-4008-2.
 16. Jaume Roig, Espill. Traducció i postfaci d'Antònia Carré, Barcelona, Cal Carré (Llibrets, 6), 2023, 179 pp., ISBN 978-84-125856-8-1.
2. Articles i capítols de llibre
 1. "L'estil de Jaume Roig: la virulència i la comicitat", Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 9 (1984), 109-118.
 2. "Angelo Colocci i la Literatura Catalana", dins Actas do IV Congresso da Associaçao Hispánica de Literatura Medieval (Lisboa,1-5 Octubre 1991), vol. 2, Lisboa, Cosmos, 1993, 139-142.
 3. "El lèxic de l'Espill de Jaume Roig present a les Regles d'esquivar vocables o mots grossers i pagesívols", Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 27 [=Miscel.lània Jordi Carbonell, 6] (1993), 5-10.
 4. "La biblioteca del metge Jaume Roig", Anuari de Filologia (Secció C), 16 (1993), 23-36.
 5. "Lletra de batalla per l'Espill de Jaume Roig", Antipodas: Journal of Hispanic and Galician Studies, 5 (1993), 143-154.
 6. "L'estil de Jaume Roig: les propostes ètica i estètica de l'Espill", dins Lola Badia i Albert Soler (ed.), Intel.lectuals i escriptors a la baixa Edat Mitjana catalana, Barcelona, Curial Edicions Catalanes - Publ. de l'Abadia de Montserrat, 1994, pp. 185-219.
 7. "L'Espill de Jaume Roig i el Triunfo de les dones de Joan Roís de Corella", A Sol Post: Estudis de Llengua i Literatura, 3 [=Universitas, 5] (1995), 91-93.
 8. "El manuscrit únic de l'Espill de Jaume Roig", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 44 (1993-1994), 231-273.
 9. "El cuerpo de las mujeres: medicina y literatura en la baja Edad Media", Arenal: Revista de historia de las mujeres, 3 (1996), 75-90.
 10. "La medicina com a referons cultural a l'Espill de Jaume Roig", dins Antònia Carré i Josep Solervicens, Jaume Roig i Cristòfor Despuig: dos assaigs sobre cultura i literatura dels segles XV i XVI, Vic, Eumo Editorial (Escolis, 2), 1996, 7-71.
 11. "Fou la poma, el préssec o un gotim de raïm?", Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 35 (1997), 65-70.
 12. "Des de l'altra banda del mirall: la visió masculina del cos de les dones en l'embriologia medieval", Asclepio, 53 (2001), 173-196.
 13. "Nova terminologia mèdica medieval", Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 47 [=Miscel·lània Giuseppe Tavani, 1] (2001), 9-17.
 14. [amb Lluís Cifuentes], "Quesits (Barcelona, Pere Posa, 1499): una traducció catalana desconeguda del Liber de homine (Il Perché)", Arxiu de Textos Catalans Antics, 20 (2001), 543-560.
 15. "Lluís Garcia Ballester (1936-2000)", Llengua & Literatura, 12 (2001), 559-560.
 16. "Arnaldi de Vilanova Opera Medica Omnia", Llengua & Literatura, 12 (2001), 569-570.
 17. "L'Espill de Jaume Roig: bibliografia comentada", Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, 15 (2001), 383-414.
 18. "El rescrit de Jaume Roig i les noves rimades comediades", dins Lola Badia, Miriam Cabré i Sadurní Martí (ed.), Literatura i cultura a la Corona d'Aragó (s. XIII-XV): Actes del III Col·loqui "Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga" (Universitat de Girona, 5-8 de juliol de 2000), Barcelona, Curial Edicions Catalanes - Publ. de l'Abadia de Montserrat, 2002, 355-372.
 19. "Traduir ciència en català a l'edat mitjana: un exemple vingut de la península italiana", Quaderns de Filologia: Estudis Literaris, 8 (2003), 59-76.
 20. [amb Lluís Cifuentes], "Éxito y difusión de la literatura de problemas en la Castilla del siglo XVI: la traducción castellana de Il Perché de Girolamo Manfredi (Zaragoza, 1567)", Asclepio, 58 (2006), 149-196.
 21. "Petjades de la prostitució a la literatura: el cas de l'Espill de Jaume Roig", Mot So Razo, 5 (2006), 43-51.
 22. "Aportacions a la lectura literal de l'Espill de Jaume Roig", Llengua & Literatura, 18 (2007), 371-402.
 23. [amb Lluís Cifuentes], "Los baños en la literatura catalana medieval durante los siglos XIV y XV", dins Actas del XI Congreso internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Leon, 20-24 de septiembre de 2005), León, Universidad de León, 2007, pp. 395-403.
 24. [amb Lluís Cifuentes], "Práctica social, saber médico y reflejo literario de la cultura del baño en el contexto catalán medieval", Anuario de Estudios Medievales, 39 (2009), 203-222.
 25. "The Mirror (1460) by Jaume Roig: Misogyny, Misogamy and Laughter", Studi Medievali, 3a sèrie, 50/1 (juny 2009), 203-229.
 26. C. Arenas (coord.), A. Carré, J. Ducròs, T. Sala, SOLC9. Literatura catalana. Història i textos. Barcelona, Educaula, 2010, "De l'Edat Mitjana a la Il·lustració", 8-116.
 27. "La cara és el mirall del cor: la fisiognomonia medieval i la literatura", Mot so razo, 9 (2010), 7-20.
 28. [amb Lluís Cifuentes], "Girolamo Manfredi's Il Perché: I. The Problemata and its medieval tradition", Medicina & Storia, n.s., 10/19-20 (2010), 13-38.
 29. [amb Lluís Cifuentes], "Girolamo Manfredi's Il Perché: II. The Secretum secretorum and the book's publishing success", Medicina & Storia, n.s., 10/19-20 (2010), 39-58.
 30. "Jaume Roig, autor de l'Espill (segle XV): dels protocols notarials a la literatura", Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, 30 (2012), 87-105.
 31. "Les traduccions catalana i castellana del Lilium medicine (1303-1305) de Bernat de Gordon", Revista Catalana de Teologia, 38/2 [= Miscel·lània d'homenatge al Prof. Dr. Josep Perarnau i Espelt], (2013), 635-651.
 32. "Del Regiment de sanitat a la literatura: el cas d'Arnau de Vilanova", Anuario de Estudios Medievales, 45/1 (gener-juny 2015), 233-263.
 33. "La traducció catalana abreujada del Regiment de sanitat d'Arnau de Vilanova és un abreujament de la traducció de Berenguer Sarriera?", L. Badia, E. Casanova, A. Hauf (eds.), Estudis medievals en homenatge a Curt Wittlin, Alacant, Universitat d'Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2015, 103-115.
 34. [amb Jaume Torró], "L'Espill de Jaume Roig", Lola Badia (dir.), Història de la Literatura catalana. Literatura medieval (III). Segle XV, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, Editorial Barcino, Ajuntament de Barcelona, 2015, 251-304.
 35. [amb Lluís Cifuentes], "Girolamo Manfredi, Quesits", Els tresors de la Universitat de Barcelona. Fons bibliogràfic del CRAI Biblioteca de Reserva, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2016, 154-157.
 36. "Errors d'edició, dels manuscrits als diccionaris: exemples de textos mèdics catalans medievalsMagnificat Cultura i Literatura Medievals, 4 (2017), 51-74.
 37. "'De les coses que el cos nodreixen'. Els aliments al Regiment de sanitat d'Arnau de Vilanova', a J. Salas-Salvadó, M. Barbany i A. Mariné (eds.), Alimentació i nutrició a Catalunya: industrials, productors i científics, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2019, 171-185.
 38. “Les arrels científiques de la misogínia trepitgen les ciutats medievals”, a Tina Sabater Rebassa, Magdalena Cerdà Garriga, Antònia Juan Vicens (coords.), «Ciutat és congregació concordant de moltes persones». La ciutat a l’edat mitjana, Palma, Universitat de les Illes Balears, 2020, 215-255.
 39. "Els sequaços literaris de Guillem Metge", a Anna Alberni, Lluís Cifuentes, Joan Santanach i Albert Soler (eds.), «Qui fruit ne sap collir». Homenatge a Lola Badia, Barcelona, Universitat de Barcelona - Barcino (Filologia UB), 2021, vol. 1, 145-155.
 40. "Del llatí al català. El cas del Regimen sanitatis ad regem Aragonum d'Arnau de Vilanova", a Isabel Müller i Frank Savelsberg (eds.), El saber a la Corona d'Aragó a l’Edat Mitjana i al Renaixement, Berlín, De Gruyter, 2021, pp. 317-336.
3. Ressenyes
 1. "Espejo de Jaume Roig", Insula, 497 (abril 1988), 6.
 2. [Ressenya de:] Rosanna Cantavella, Els cards i el llir: una lectura de l'Espill de Jaume Roig, Barcelona, Quaderns Crema,1992, a: Revista de Catalunya, 71 (febrer 1993), 149-150.
 3. [Ressenya de:] L'Espill de Jaume Roig, edició a cura de Josep Almiñana, 3 vols., València, Edicions del Cènia al Segura, 1990, a: Llengua & Literatura, 5 (1992-93), 703-710.
 4. [Ressenya de:] Rosanna Cantavella, Els cards i el llir: una lectura de l'Espill de Jaume Roig, Barcelona, Quaderns Crema, 1992, a: Llengua & Literatura, 6 (1994-1995), 439-442.
 5. [Ressenya de:] Michael R. McVaugh, Medicine before the plague: Practitioners and their patients in the Crown of Aragon, 1285-1345, Cambridge University Press, 1993, a: Studia Lulliana, 35 (1995), 150-153.
 6. [Ressenya de:] [Arnaldi de Villanova] Regimen sanitatis ad regem Aragonum, dins Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia, vol X.1, Barcelona, Fundació Noguera - Universitat de Barcelona, 1996, a: Studia Lulliana, 37 (1997), 126-128.
 7. [Ressenya de:] Jacme d'Agramont, Regiment de preservació de la pestilència (segle XIV), ed. de Joan Veny, edtudis de Jon Arrizabalaga i Luis García Ballester, Barcelona, Enciclopèdia Catalana - Lleida, Universitat de Lleida, 1998 ( "La pesta de 1348"), a: Serra d'Or (setembre de 1999), 67-68.
 8. [Ressenya de:] [Arnaldi de Villanova] Regimen Almarie, dins Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia, vol X.2, Barcelona, Fundació Noguera - Universitat de Barcelona, 1998, a: Studia Lulliana, 39 (1999), 137-140.
 9. [Ressenya de:] Joseph Ziegler, Medicine and Religion c. 1300: The case of Arnau de Vilanova, Oxford, Clarendon Press, 1998, a: Studia Lulliana, 39 (1999), 196-199.
 10. [Ressenya de:] Maike Rotzoll, Pierleone da Spoleto: Vita e opere di un medico del Rinascimento, Florència, Leo S. Olschki, 2000, a: Studia Lulliana, 41 (2001), 173-174.
 11. [Ressenya de:] Andrés de Li, Reportorio de los tiempos, ed. Laura Delbrugge, Londres, Tamesis, 1999, a: Bulletin of Hispanic Studies, 79 (2002) 558-559.
 12. [Ressenya de:] Luis García Ballester, La búsqueda de la salud: sanadores y enfermos en la España medieval, Barcelona, Península, 2001, a: Estudis Romànics, 25 (2003), 409-411.
 13. [Ressenya de:] Lluís Cifuentes i Comamala, La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement, Barcelona, Universitat de Barcelona - Palma, Universitat de les Illes Balears (Col·lecció Blaquerna, 3), 2002, a: Llengua & Literatura, 14 (2003), 481-485.
 14. [Ressenya de:] Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez, La primitiva predicación hispánica medieval, Salamanca, Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas (CPHM, 1), 2000; Pedro M. Cátedra, Los sermones en romance de la Real Colegiata de San Isidoro de León, Salamanca, Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas (CPHM, 2), 2002, a: Bulletin of Hispanic Studies, 82 (2005), 257-239.
 15. [Ressenya de:] Jole Agrimi, Ingeniosa Scientia Nature: Studi sulla fisiognomica medievale, Florència, SISMEL - Edizioni del Galluzzo (Millennio Medievale, 36), 2002, a: Dynamis, 25 (2005), 547-551.
 16. [Ressenya de:] Carmel Ferragud Domingo, Medicina i promoció social a la baixa Edat Mitjana (Corona d'Aragó, 1350-1410), Madrid, CSIC, 2005, a: Asclepio, 58 (2006), 308-310.
 17. [Ressenya de:] [Arnaldi de Villanova], Translatio Libri Albuzale de Medicinis Simplicibus, ed. Ana Labarta, José Martínez Gázquez, Michael R. McVaugh, Danielle Jacquart i Lluís Cifuentes, dins Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia, vol. XVII, Barcelona, Universitat de Barcelona-Fundació Noguera, 2004, a: Studia Lulliana, 45-46 (2005-2006), 142-144.
 18. [Ressenya de:] Lola Badia, "La ciència a l'obra de Ramon Llull", dins Joan Vernet i Ramon Parés (eds.), La Ciència en la Història dels Països Catalans, vol. 1 (Dels àrabs al Renaixement), Barcelona, Institut d'Estudis Catalans-València, Universitat de València, 2004, pp. 403-442, a: Studia Lulliana, 45-46 (2005-2006), 146-147.
 19. [Ressenya de:] Lluís Cifuentes, "Université et vernacularisation au bas Moyen Âge: Montpellier et les traductions catalanes médiévales de traités de médecine", dins Daniel Le Blévec i Thomas Granier (eds.), L'Université de Médicine de Montpellier et son rayonnement (XIIIe-XVe siècles). Actes du colloque international de Montpellier, organisé par le Centre historique de recherches et d'études médiévales sur la Méditerranée occidentale (Université Paul Valéry-Montpellier III), 17-19 mai 2001, Turnhout, Brepols, 2004, pp. 273-290, a: Studia Lulliana, 45-46 (2005-2006), 160-161.
 20. [Ressenya de:] Fernando Serrano Larráyoz, La mesa del Rey: cocina y régimen alimentario en la corte de Carlos III el Noble de Navarra (1411-1425), Pamplona, Gobierno de Navarra-Departamento de Educación y Cultura (Serie Historia, 107), 2002; Fernando Serrano Larráyoz, Medicina y enfermedad en la corte de Carlos III el Noble de Navarra (1387-1425), Pamplona, Gobierno de Navarra-Departamento de Salud (Temas de Historia de la Medicina, 2), 2004, a: Bulletin of Hispanic Studies, 84 (2007), 675-676.
 21. [Ressenya de:] Curial e Güelfa, edició crítica i comentada de Lola Badia i Jaume Torró, Barcelona, Quaderns Crema, 2011, a: Llengua & Literatura, 2013, 242-248.
 22. [Ressenya de:] Alfons el Vell, duc de Gandia, marqués de Villena i comte de Ribagorça: Lletra a sa filla Joana, de càstig e de bons nodriments, edició i estudi de Rosanna Cantavella, Gandia, Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell, 2012, a: Llengua & Literatura 24 (2014), 233-236.
 23. Antònia Carré i Lluís Cifuentes, "Maria Teresa Ferrer i Mallol: una historiadora per a les quatre grans cròniques", Serra d'Or, gener 2015, 77-78 [ressenya de: Ferran Soldevila, Les quatre cròniques. Revisió filològica de Jordi Bruguera. Revisió històrica de M. Teresa Ferrer i Mallol. Edició a cura de Josep Massot i Muntaner. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, "Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica", 2007, 2008, 2011, 2014].
 24. [Ressenya de:] El Facet, una ars amandi medieval. Edició i estudi de Rosanna Cantavella. València/Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana/Publicacions de l’Abadia de Montserrat, «Biblioteca Sanchis Guarner» 81, 2013, a: Llengua & Literatura 25 (2015), 134-137.
 25. [Ressenya de:] Chiara Crisciani, "Il Lignum vitae e i suoi frutti", Le monde végétal: Médicine, botanique, symbolique, ed. Agostino Paravicini Bagliani, Micro-logus' Library 30, Florència, SISMEL-Edizini del Galluzzo, 2009, pp. 175-205, a: Studia Lulliana, 55 (2015), 159-160.
 26. Lola Badia i Antònia Carré, [ressenya de]: Jaume Riera i Sans, Sodomites catalans. Història i vida (segles XIII-XVIII). Barcelona, Base, 2014, a: Llengua & Literatura, 26 (2016), 189-192.
 27. [Ressenya de:] Alberni, Anna / Badia, Lola / Cifuentes, Lluís / Fidora, Alexander (ed.). El saber i les llengües vernacles a l'època de Ramon Llull i Eiximenis. Estudis ICREA sobre vernacularització. Barcelona, PAM, 2014, 404 p., Estudis Romànics, 38 (2016), 406-408.
 28. [Ressenya de:] Arnau de Vilanova, Expositio super Aphorismo Hippocratis In morbis minus, Repetitio super aphorismo Hippocratis Vita brevis, introducció i edició de Michael McVaugh i Fernando Salmón, Barcelona, Fundació Noguera-Publicacions de la Universitat de Barcelona, AVOMO, XIV, 2014, Studia Lulliana, 56 (2016), 175.
 29. [Ressenya de:] Arnau de Vilanova, Expositio super Aphorismo Hippocratis In morbis minus, Repetitio super aphorismo Hippocratis Vita brevis, introducció i edició de Michael McVaugh i Fernando Salmón, Barcelona, Fundació Noguera-Publicacions de la Universitat de Barcelona, AVOMO, XIV, 2014, Llengua & Literatura, 27 (2017), 161-163.
 30. [Ressenya de:] Joan Baptista Binimelis, Sobre els vicis de les dones i el seu tarannà variable. Catàleg de dones especialment sàvies, Palma, Lleonard Muntaner, 2014, 349 pp, Anuario de Estudios Medievales, 47.2 (juliol-desembre 2017), 942-943.
 31. [Ressenya de:] Carmel Ferragud, Una ciutat medieval en cerca de la salut (Xàtiva, 1250-1500), Catarroja-Barcelona, Afers, 2019, 200 pp, Afers, 93 (2019), 535-537.
 32. [Ressenya de:] McVaugh, Michael R. (ed.), Arnau de Vilanova, Speculum medicine, Barcelona, Universitat de Barcelona-Fundació Noguera (Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia, 13), 2018, 448 pp, Mot so razo, 18, 2019, 79-80.
 33. [Ressenya de:] Bruno de Den, Darrere l'Espill. Apuntes sobre Jaume Roig y su entorno familiar, La Imprenta CG, 2019, 427 pp, Llengua i Literatura, 31, 2021, 183-186.
 34. [Ressenya de:] Jaufré, traducció i estudi d'Anton M. Espadaler. Editorial Barcino, «Biblioteca Barcino», 2021, 783 pp, Revista de Catalunya, 319, agost-setembre 2022, 115-117.
 35. [Ressenya de:] Carmel Ferragud, L'hospital, la dona i el capellà. Sant Andreu de Mallorca (1230-1445), Catarroja-Barcelona, Afers, 2022, 269 pp., Afers, 99 (2021-2022), 719-721.
4. Publicacions electròniques
 1. L'Espill de Jaume Roig (Ciutat del Vaticà, Biblioteca Apostòlica, ms. llatí 4806), edició d'Antònia Carré, Bellaterra, Fundació "La Caixa" - Seminari de Filologia i Informàtica del Departament de Filologia Espanyola de la Universitat Autònoma de Barcelona (Materials de l'Arxiu Informatitzat de Textos Catalans Medievals. Els Cançoners Catalans, Concordances, 5), 1995, 12 microfitxes.
 2. Jaume Roig, Espill, edició d'Antònia Carré, a Repertorio informatizzato dell'antica letteratura catalana (RIALC), Nàpols, Università di Napoli Federico II (2000).
 3. "El manuscrit Vat. Lat. 4806", a Jaume Roig, Spill, ed. de la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives / Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (2001).
5. Difusió
 1. "El Spill de Jaume Roig: el Decameron com a punt de partida", L'Estruç: Revista literària, 12 (abril 1985), 16-17.
 2. "La ginecofòbia del Spill de Jaume Roig", Faig, 27 (setembre 1986), 69-71.
 3. "De l'Espill de Jaume Roig a Sweeney Todd o la maldat comestible", Serra d'Or (juny 1996), 45.
 4. "Medicina medieval i literatura: un bon tàndem", Revista de Catalunya, 104 (febrer 1996), 99-106.
 5. Tirant lo Blanc o Internet pacifista (pàgina web) (1999).
 6. Col·laboradora de: Diccionari d'historiografia catalana, dir. per Antoni Simó, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2003 [articles: història de la literatura (historiografia), Joan Coromines, Antoni Comas, Alfred Morel-Fatio, Martí de Riquer].
 7. "Llegir l'Espill a la baixa edat mitjana i avui", L'Avenç, 325 (juny 2007), 41-46.
 8. Redactora de: Diccionari de la Literatura Catalana, dir. per Àlex Broch, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2008 [articles: Espill, Jaume Roig, Lola Badia i altres].
 9. "Jaume Roig i l'Espill", al web del Centre Català del Pen Club (2008).
 10. "Jaume Roig i el seu Espill: entre la professió mèdica i la literatura", Temes de Sciència.cat (2008).
 11. "Sweeney Todd i l'Edat Mitjana catalana", Avui, Suplement de Cultura, 11 d'abril de 2009, p. 9.
 12. Ressenyes diverses al Suplement de Cultura del diari Avui (Barcelona).
 13. "Les traduccions catalanes medievals i els Aforismes d'Hipòcrates. Testimonis d'una demanda d'informació mèdica entre metges i no metges", Temes de Sciència.cat (2011).
 14. "El 'Regiment de sanitat per al rei d'Aragó' d'Arnau de Vilanova. Un manual de consells per conservar la salut de gran èxit", Temes de Sciència.cat (2017).
 15. "Irene Polo. La intrèpida reportera de la República", Borja de Riquer (dir.), Vides catalanes que han fet història, Barcelona, Edicions 62, 2020, 847-853.
5. Altres
 1. Antònia Carré i Conxa Llinàs, 48 dones escriptores, l'Hospitalet de Llobregat, Ajuntament, 1991, 107 pp.
 2. Antònia Carré i Conxa Llinàs, La lluita de les dones per la seva ciutadania, Barcelona, Generalitat de Catalunya, ICD, 1996, 173 pp. ISBN 843933303X
 3. Entrevista a "La Contra" de La Vanguardia (9-02-2007).
 4. Antònia Carré i Conxa Llinàs, Les dones també fem la democràcia: 75è aniversari del vot femení a Catalunya, Barcelona, Mina (Mina temps, 3), 2008, 180 pp. ISBN 9788496499867
Darrera actualització de dijous, 05 d'octubre de 2023 16:25