Narpan · Cultura i Literatura de la Baixa Edat Mitjana

Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat de Barcelona · Universitat de Girona

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Inici Biblio Oc 2021

BIBLIOGRAFIA DE LITERATURA OCCITANA MEDIEVAL 2021

Correu electrònic Imprimeix PDF

Recollirem aquí gradualment les novetats bibliogràfiques sobre literatura occitana medieval del 2021. Se'n podrà consultar un digest crític al Year's Work for Modern Language Studies i trobareu la llista completa a la Bibliografia Elettronica dei Trovatori. Agrairíem qualsevol suggeriment per corregir o completar aquesta llista.

NOTA: Indiquem amb un asterisc els ítems dels quals encara no en tenim una còpia. Demanem als autors que ens enviïn, si els és possible, les seves publicacions preferiblement en versió digital. Moltes gràcies!

______________

The following list will gradually include publications concerning Occitan medieval literature that came out during 2021. A critical digest in English will be available in Year's Work for Modern Language Studies and the complete list will be integrated in the Bibliografia Elettronica dei Trovatori. We would be very grateful for any suggestions to complete or correct this list.

NOTE: We have marked with an asterisk the items we have yet to obtain. We would be very grateful if authors would send us a digital copy of their work whenever possible.

 

Miriam Cabré, Laia Danés, Laura Gallegos i Sadurní Martí

Institut de Llengua i Cultura Catalanes ·  Universitat de Girona
Plaça Ferrater Mora, 1 17004 Girona, Spain

 Narpan | BIBLIOGRAFIA DE LITERATURA OCCITANA MEDIEVAL 2021

Borsato, Ester, Il lessico della navigazione e delle maestranze nella Venezia dei XIV-XV secolo: studio a partire da alcuni zibaldoni marittimi, Tesi doctoral de la Università degli Studi di Siena i de la Universitat de Barcelona, 2021

Ferrer Godoy, Joan, ‘El Cançoner trobadoresc de Sant Joan de les Abadesses: estat de la qüestió, història arxivística i context de producció’, Mot so razo, 18, 2019: 55-70

Vallín, Gema, ‘La influencia de la lírica gallega en los trovadores catalanes’, Patrimonio textual y humanidades digitales, III: Edad Media, dir. Pedro Cátedra y Juan Miguel Valero; ed. Pablo Rodríguez López,José Mauricio Lepe Zepeda y María Isabel de Páiz, Salamanca, Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas y de Humandidades Digitales - Sociedad de Estudios Renacentistas, 2021, 371-381

Wells, Courtney Joseph, ‘«Pensemus qualiter viri prehonorati a propria diverterunt» (DVE, I, xiv, 5): els textos occitans d'un cercle de poetes toscans’, Mot so razo, 18, 2019: 23-40