Narpan · Cultura i Literatura de la Baixa Edat Mitjana

Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat de Barcelona · Universitat de Girona - SGR 2021SGR00777

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Inici Qui som Investigadors Stefano M. Cingolani

Stefano M. Cingolani

Correu electrònic Imprimeix PDF
fotocingolani.jpg

Investigador
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

El juny de 1981 va llegir la ‘Tesi di laurea' («Per un'edizione critica del trovatore Bernart Martí») a la I Università di Roma ‘la Sapienza', dirigida per Aurelio Roncaglia. El  1984 guanya el concurs per ser admès als cursos del primer Cicle del Doctorat de Recerca, I Università di Roma 'la Sapienza', anys 1984-1987. Va llegir la tesi doctoral el setembre de 1987: «Le Vite di Sant'Alessio. Studio sulla letteratura religiosa in versi francesi fra XI e XII secolo», sota la direcció d'Aurelio Roncaglia. El desembre de 1988 guanya les oposicions per a una plaça de ‘Ricercatore' en Filologia Romànica a la II Università di Roma ‘Tor Vergata' i hi exerceix com a Ricercatore entre els anys 1989-2000. El curs 1996-1997 és contractat per a la Universitat de Barcelona.

El 1988 obté una beca de l'Institut d'Estudis Catalans de Barcelona, responsables Pere Bohigas i Lola Badia. Els cursos 1994-1995 i 1995-1996 és a la Universitat de Barcelona com a Profesor visitant, gràcies a una beca de la Generalitat de Catalunya. L'octubre de 1997 guanya el Premi de assaig Joan Fuster, en el marc dels 26 Premis de Octubre de València amb el llibre Joan Roís de Corella: la importància de dir-se honest. El curs 1998-1999 és la Universitat de Barcelona com a Investigador visitant gràcies a una beca del Ministerio de Educación y Ciencia. L'any 2000 és a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona com a  Professor visitant gràcies a una beca de la Generalitat de Catalunya.

PUBLICACIONS

1982

1. "Mesura e desmesura", Dismisura 57/60, 1982, pp. 35-36 (A).

2. "Chantador", Cultura Neolatina 42, 1982, pp. 169-179 (A).

3. "Morz est Rollant. Tempo narrativo e morte nella Chanson de Roland", Dismisura 61/62, 1982, pp. 7-8 (A).

1984

4. "Estra lei n'i son trei", Cultura Neolatina 44, 1984, pp. 9-47 (A).

1985

5. "Conservazione di forme, adattamento e innovazione. Note preliminari sulla metrica della letteratura religiosa francese fra XI e XIII secolo", Cultura Neolatina 45, 1985, pp. 23-44 (A).

6. "Jo Ramon Muntaner. Consideracions sobre el paper de l'autobiografia en els historiadors en llengua vulgar", Estudis de Llengua i Literatura Catalanes XI = Miscel.lània A.M. Badia i Margarit, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona 1985, pp. 95-125 (CL).

1986

7. "Gautier de Coincy e Guittone d'Arezzo", Cultura Neolatina 46, 1986, pp. 57-60 (rist. Miscellanea di studi in onore di Aurelio Roncaglia, STEM Mucchi, Modena 1989, pp. 451-454) (A i CL).

1987

8. "Frammenti di codici in volgare dall'Archivio di Stato di Viterbo, I", Pluteus 4/5, 1986/87, pp. 247-253 (A).

9. "Farai un vers ab son novelh. Note sulle relazioni letterarie del trovatore Bernart Martí", Studi Provenzali e Francesi 1986/87 (=Romanica Vulgaria-Quaderni 10/11), pp. 45-63 (A).

1988

11. "La Vida de San Alexi catalana. Noves rimades didattico-religiose fra Catalogna e Occitania", Studi Catalani e Provenzali 1988 (= Romanica Vulgaria-Quaderni 12), pp. 79-112 (A).

12. "Considerazioni sulla tradizione manoscritta delle vidas trobadoriche", Actes du XVIIIè Congrès Internationale de Linguistique et de Philologie Romane, vol. VI, Niermeyer, Tübingen 1988, pp. 108-115 (CL).

1989

13. Ressenya: Günter Holtus (ed.), Aliscans i Fritz Wünderli (ed.), Aquilon de Bavière, Romanistishes Jahrbuch 40, 1989, pp. 215-221 (R).

14. "Agiografia, epica, romanzo. Tradizioni narrative nella Francia del XII secolo", S. Boesch Gajano (ed.), Raccolte di Vite di Santi dal XIII al XVIII secolo. Strutture, messaggi, fruizioni, Schena, Fasano di Brindisi 1990, pp. 65-89 (CL) -ressenya de G. Ferzoco, Le moyen français 24-25, 1989, 285.

1990

15. Col·laboració: Letteratura Italiana. Gli autori, Dizionario bio-bibliografico e indici, 2 vols., Einaudi, Torino 1990.

16. Ressenya: Alfred de Mandach, Geste Fierabras i Keith Sinclair, Tristan de Nanteuil, Romanistisches Jahrbuch 41, 1990, pp. 197-204 (R).

17. Ressenya: Leopold Rankka (ed.), Li vers del juise, Romanistisches Jahrbuch 41, 1990, pp. 204-211 (R).

18. Ressenya: Eleanor Roach (ed), Le Roman de Mélusine par Coudrette, Romanistisches Jahrbuch 41, 1990, 217-218 (R).

1991

19. "Nos en leyr tales libros trobemos plazer e recreation. Estudi sobre la difusió de la literatura d'entreteniment a Catalunya els segles XIV i XV", Llengua & Literatura 4, 1990-91, pp. 39-127 (A).

20. "Wace agiografo: considerazioni sulle tecniche poetiche delle Origini (X-XII sec.)", Romanistisches Jahrbuch 42, 1991, pp. 121-135 (A).

21. "Filologia e miti storiografici: Enrico II, la corte plantageneta e la letteratura", Studi Medievali, 3ª serie, 32, 1991, pp. 815-833 (A).

22. Ressenya: Fritz Klein (ed.), Die Chronik von Karl dem Grossen, Romanistisches Jahrbuch 42, 1991, pp. 233-234 (R).

23. Ressenya: Hans Erich Keller (ed.), Wace, La Vie de Sainte Marguerite, Romanistisches Jahrbuch 42, 1991, pp. 234-236 (R).

24. Ressenya: Kurt Sandqvist (ed.), Le Dyalogue Saint Gregore i Olle Sandqvist (ed.), La Vie Sant Gregore, Romanistisches Jahrbuch 42, 1991, pp. 237-239 (R).

1993

25. "The sirventes-ensenhamen of Guerau de Cabrera. A proposal for a new interpretation", Journal of Hispanic Research 1, 1992-93,  pp. 191-201 (A).

26. "Modelli storici, tradizioni culturali e identità letteraria nella Catalogna Medievale", Llengua & Literatura 5, 1992-1993,  pp. 479-494 (A).

27. "Carlomagno e Guglielmo d'Orange. Giovinezza, vecchiaia e morte alle origini della letteratura francese", Studi Medievali, 3ª serie, 34, 1993,  pp. 341-363 (A).

28. "Normandia, Le Bec e gli esordi della letteratura francese", Giulio D'Onofrio (ed.), Lanfranco di Pavia e l'Europa del secolo XI, (Italia Sacra 51), Herder, Roma 1993,  pp. 281-293 (CL) -ressenya P. Fiorini Aevum 69, 1995, p. 457.

29. "Sulla letteratura religiosa in lingua d'oc", Actes du IIè Congrès Internationale de l'Association d'Études Occitanes, vol. I, Università di Torino, Torino 1993, pp. 91-99 (CL).

30. Ressenya: Lola Badia, Teoria i pràctica de la literatura en Ramon Llull, Romanistisches Jahrbuch 44, 1993,  pp. 384-386 (R).

31. Ressenya: Jaume I, Llibre dels fets del rei en Jaume, ed Jordi Bruguera, ENC, Romanistisches Jahrbuch 44, 1993,  pp. 386-389 (R).

32. Ressenya: Antonio Beccadelli, Dels fetis e dits del gran rey Alfonso, ed. Eulàlia Duran-Mariàngela Vilallonga, Romanistisches Jahrbuch 44, 1993,  pp. 389-391 (R).

33. Ressenya: Martin de Riquer, Tirant lo Blanch: novela de historia y de ficción, Romanistisches Jahrbuch 44, 1993,  pp. 392-394 (R).

1994

34. "La letteratura religiosa in Occitania e Catalogna fra XI e XIII secolo", Boletín de Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 43, 1993-94,  pp. 37-55 (A).

35. "I tre più antichi poemetti su Sant'Alessio, ovvero: le metamorfosi di un santo circondato di cavalieri", Hagiographica 1, 1994,  pp. 181-205 (A).

36. "Finzione della realtà e realtà della finzione. Considerazioni sui modelli culturali del Curial e Güelfa", Lola Badia-Albert Soler (eds.), Intel·lectuals i escriptors a la baixa edat mitjana catalana, Curial/Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona 1994,  pp. 129-159 (CL).

37. Ressenya: Atti del Convegno Internazionale sulla Peregrinatio Egeriae, Romanistisches Jahrbuch 45, 1994,  pp. 247-251 (R).

38. Ressenya: Auziàs March, Obres, ed. Amedée Pagès, Romanistisches Jahrbuch 45, 1994, pp. 381-385 (R).

39. Ressenya: Joan Ferraté, Llegir Ausiàs March, Romanistisches Jahrbuch 45, 1994, pp. 385-388 (R).

40. Ressenya: Rosanna Cantavella, Els cards i el llir, Romanistisches Jahrbuch 45, 1994, pp. 388-390 (R).

41. Ressenya: Gabriel Turell, Arbre d'honor, ed Cecilia Burgaya, ENC, Romanistisches Jahrbuch 45, 1994, pp. 390-392 (R).

42. Ressenya: Eugenio Burgio (ed.), Vie de Saint Gregoire, Studi Medievali, 3ª serie, 35, 1994, pp. 282-291 (R).

1995

43. "La metrica antico-francese e l'invenzione della strofe pentastica della Vie de Saint Alexis", Actes du XIXè Congrès de la Societé Internationale de Linguistique et de Philologie Romane, vol. III, Fundación "Pedro Barrié de la Maza", A Coruña 1995, pp. 453-461 (CL).

44. "Il Blandin de Cornoalha e la letteratura popolare in Provenza e Catalogna", La narrativa in Provenza e Catalogna fra XIII e XIV secolo, ETM, Pisa 1995, pp. 145-159 (CL).

45. Le Storie dei Longobardi. Dall'Origine a Paolo Diacono, Viella, Roma 1995 (L) - ressenyes: W. Kurze Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken 76, 1996, 587; J. Jarnut Deutschtes Archiv für Erforshung des Mittelalters 53, 1997, 691; W. Goffart Speculum 73, 1998, 823; M. Mastrogregori, Storiografia 2, 1998, 72-75; A. Placanica Studi Medievali 3ª serie 42, 2001, 613-621.

46. Ressenya: Mariangela Vilallonga, La literatura llatina a Catalunya, Romanistisches Jahrbuch 46, 1995, pp. 431-432 (R).

47. Ressenya: Symposion Tirant lo Blanch, Romanistisches Jahrbuch 46, 1995, pp. 433-437 (R).

48. Ressenya: Marialuisa Babbi (ed.), Paris e Vienna, Romanistisches Jahrbuch 46, 1995, pp. 221-222 (R).

49. Ressenya: Lino Leonardi (ed.), Guittone d'Arezzo, Canzoniere, Romanistisches Jahrbuch 46, 1995, pp. 214-216 (R).

50. Ressenya: Keith Busby (ed.), Chrétien de Troyes, Le Roman de Perceval, Romanistisches Jahrbuch 46, 1995, pp. 216-218 (R).

51. Ressenya: Le Cheval dans le monde Médiévale, Studi Medievali, 3ª serie, 36, 1995, pp. 878-880 (R).

1996

52. "Clàssics i pseudo-clàssics al Tirant lo Blanc. Consideracions a partir d'unes fonts de Joanot Martorell", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 45, 1995-96, pp. 361-388 (A).

53. Ressenya: Ramon Llull, Llibre d'Amic e d'amat, ed. Albert Soler, ENC, Studi Medievali 3ª serie, 37, 1996, pp. 852-856 (R).

54. Ressenya: Genése médiévale de l'anthroponymie moderne, III: Enquête généalogiques et données prosopographiques, Studi Medievali 3ª serie, 37, 1996, pp. 964-966 (R).

1997

55. "Joan Roís de Corella o la interioritat de la moral", Revista de Catalunya, nova etapa 120, juliol-agost 1997, pp. 83-98 (A).

56. Anònim, Blandin de Cornoalha. Conte de cavalleria  del segle XIV, introducció de Stefano M Cingolani, Estudi i Edició de Maite Guisado, Edicions La Magrana, Barcelona 1997, pp. 7-22 (CL).

57. "D'Aquil.les a Jesús. Reflexions sobre la cronologia de les obres de Joan Roís de Corella", Tomàs Martínez (ed.), Lo gentil estil fa pus clara la sentència. De literatura i cultura a la València medieval (=Anuari de l'agrupació Borrianenca de Cultura 8, 1997), Agrupació Borrianenca de Cultura, Borriana 1997, pp. 67-85 (CL).

1998

58. Joan Roís de Corella: la importància de dir-se honest, Edicions Tres i Quatre, València 1998 (L) -ressenyes de L.Badia, Llengua & Literatura 10, 1999, 409-411; J.L. Martos, Caràcters 4, juny de 1998, 30; M. Pairolí, Presencia 31 de maig-6 de juny 1998, 33.

59. "Joan Roís de Corella i els límits de la literatura", Caplletra 24 primavera 1998, pp. 13-24 (A).

60. Ressenya: Annamaria Annicchiarico, Varianti Corelliane, Llengua & Literatura 9, 1998, pp. 479-482 (R).

1999

61. "Lettera sulle tradizioni storiche dei Longobardi", Massimo Mastrogregori (ed.), Il potere dei ricordi. Studi sulla tradizione come problema di storia (=Storiografia 2, 1998), Istituti editoriali e poligrafici internazionali, Pisa-Roma, 1999, pp.159-162 (A).

62. "Prolegòmens a una nova edició de Lo Somni de Bernat Metge", Llengua & Literatura, 10, 1999, pp. 245-278 (A).

63."Pur remenbrer des ancesurs, ovvero: Goffredo di Monmouth e Wace fra historiae e aventures", Storiografia e poesia nella cultura medioevale, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo (Nuovi studi storici, 35), Roma 1999, pp.81-95 (CL).

64. "Anticavalleria com a anticlassicisme a l'obra de Joan Roís de Corella", Vicent Martines (ed.), Estudis sobre Joan Roís de Corella, (Col.lecció Universitas,9), Marfil, Alcoi 1999, pp. 107-123 (CL).

65. "L'art al·lusiu: Ausiàs March a l'obra de Joan Roís de Corella", Rafael Alemany (ed.), Ausiàs March i el món cultural del segle XV, (Symposia Philologica, 1), Universitat d'Alacant/ Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Alacant 1999, pp. 247-263 (CL).

2000

66."Política, societat i literatura. Claus per a una reinterpretació de Lo Somni de Bernat Metge", Revista de Catalunya, nova etapa 150, abril de 2000,  pp.106-132 (A).

67. "Memòria i estratègies comunicatives al Llibre de rei Jaume", Revista de Catalunya, nova etapa 154, setembre de 2000,  pp. 111-141 (A).

2001

68. Col·laboració: Enric Bou (ed.) Nou Diccionari de la Literatura Catalana, Ed. 62, Barcelona, 2001.

69. "La ironia a Lo Somni de Bernat Metge com a instrument de subversió cultural", Dovella 71, primavera 2001,  pp. 13-21 (A).

70. "Traducció literària i traducció cultural", Tomàs Martínez Romero-Roxana Recio (eds.), Essays on medieval Translation in the Iberian Peninsula,Universitat Jaume I- Creighton University, Castelló de la Plana  2001,  pp. 129-152 (CL).

71. "Bernat Metge vindicat", Revista de Catalunya, nova etapa 166, octubre de 2001, pp. 113-134 (A).

72. Col·laboració: presentació de Obres de Mossen Corella, Biblioteca Virtual "Joan Lluís Vives", Universita d'Alacant, 2001.

2002

73. El somni d'una cultura: Lo somni de Bernat Metge, Quaderns Crema, Barcelona 2002 (L) -ressenyes: S. Rafart, Avui 30 de maig 2002, XIV; Manel Ollé, La Vanguardia 19 de juny 2002, Jordi Galves, El Pais, 26 de setembre de 2002, Quadern 5.

74. "Un geniale lettore di Petrarca: Bernat Metge", Studi Petrarcheschi 15, 2002, 187-219 (A).

75. Ressenya: Josep Lluís Martos, Fonts i seqüència cronològica de les proses mitològiques de Joan Roís de Corella, Caplletra 33, tardor 2002, 165-169.

2003

76. "Lletres de batalla entre Joanot Martorell i Joan de Monpalau, ms. BNE 7811", edició crítica, Biblioteca Virtual J.L. Vives, Alacant 2003.

77. "Correspondència entre Joanot Martorell i Gonsalbo d'Híxar, ms. BNE 7811", edició crítica Portal Tirant lo Blanc, Biblioteca Virtual J.L. Vives, Alacant 2003.

78. "Correspondència entre Joanot Martorell i Jaume Ripoll, ms. BNE 7811", edició crítica Portal Tirant lo Blanc, Biblioteca Virtual J.L. Vives, Alacant 2003.

79. "Correspondència entre Joanot Martorell i Perot Mercader, ms. BNE 7811", edició crítica Portal Tirant lo Blanc, Biblioteca Virtual J.L. Vives, Alacant 2003.

80. "Flor de cavalleria, ms. BNE 7811", edició crítica Portal Tirant lo Blanc, Biblioteca Virtual J.L. Vives, Alacant 2003.

2004

81. "Historiografia catalana al temps de Pere II i Alfons II (1276-1291). Edició i estudi de textos inèdits: 3. Gesta Comitum Barchinonensium IV", Llengua & Literatura 15, 2004, 7-30 (A).

82. "Correspondència de Galceran Martorell amb Manuel de Villanova i Ausiàs March, ms. BNE 7811" Edició crítica, Portal "Tirant lo Blanc", Biblioteca Virtual J. L. Vives, Alacant 2003.

83. "Correspondència entre Bernat de Vilarig i Johanot de la Serra, ms. BNE 7811", Edició crítica, Portal "Tirant lo Blanc", Biblioteca Virtual J.L Vives, Alacant 2004.

84. "Lletra de Francesc Ferrer a Johan Roís de Corella, ms. BNE 7811", Edició crítica, Portal "Tirant lo Blanc", Biblioteca Virtual J.L. Vives, Alacant 2003.

85. "Lletra de Jacomach, soldà de Babilònia, a Joan, rei de Xipre, ms. BNE 7811", Edició crítica, Portal "Tirant lo Blanc", Biblioteca Virtual J.L. Vives, Alacant 2003.

86. "Letra de reials costums, ms. BNE 7811", Edició crítica, Portal "Tirant lo Blanc", Bibioteca Virtual J.L. Vives, Alacant 2003.

87. "Historiografia catalana al temps de Pere II i Alfons II (1276-1291). Edició i estudi de textos inèdits: 1. *Crònica del rei Pere", Acta Mediaevalia 25, 2003-2004, 201-227 (A).

88. "Epopeia, èpica i  llegendes. Llegendes de la història i llegendes de la crítica", Actes del Col·loqui Ressons èpics en les literatures i el folklore hispànic, CSIC-RABLB, sl, 2004, pp. 77- 85 (A).

2005

89. "‘Seguir les vestigies dels antecessors'. Llinatge, reialesa i historiografia a Catalunya des de Ramon Berenguer IV a Pere II (1131-1285)", Anuario de Estudios Medievales, 36, 2005, 201-240 (A).

2006

91. "Historiografia catalana al temps de Pere II i Alfons II (1276-1291). Edició i estudi de textos inèdits: 5. La Crònica de Sant Pere de les Puel·les i els Gesta Comitum Barchinonensium IV", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 50, 2005-2006, 9-62 (A)

92. Ressenya: Francisco García Fitz, Las Navas de Tolosa, Barcelona 2005, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 50, 2005-2006 (R).

93. Ressenya: Matín Alvira Cabrer, 12 de Septiembre 1213. El Jueves de Muret, Barcelona 2002, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 50, 2005-2006 (R).

94. Bernat Metge, Lo somni, edició crítica, ENC, Barcino, Barcelona 2006 (L).

95. Historiografia, propaganda, comunicació al segle XIII. Bernat Desclot i les dues redaccions de la Crònica, IEC, Barcelona 2006 (L).

96. La Memòria dels reis. Les Quatre Grans Cròniques i la historiografia catalana des del segle X al XIV, Base, Barcelona 2006 (L).

97. "Historiografia catalana al temps de Pere II i Alfons II (1276-1291). Edició i estudi de textos inèdits: 2. *Libre de l'infant En Pere", Caplletra, en premsa (A).

98. "Storiografia catalana al tempo di Pietro II e Alfonso II (1276-1291). Edizione e studio di testi inediti: 4. Bernat Desclot, Libre del rei Pere, primera redacció", Studi Medievali, en premsa (A).

99. "De Dracs i Faraons: el rei Pere II, les llegende i la propaganda", Xavier Renedo (ed.), Literatura profètica a la Corona d'Aragó i a la Mediterrània occidental (segles XIII-XVIII), V Col·loqui Internacional "Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga", Girona 18-20 d'octubre 2004, en premsa (CL).

100. "Miracoli e archetipi. Miti e storia cavalleresca nella Catalogna del XIII secolo", Atti del Convegno Internazionale Mito e storia nella tradizione cavalleresca, Todi 9-12 ottobre 2006, Spoleto 2006, en premsa (CL).

101. Col·laboració: Jose Enrique Ruiz Domenec, Quan els vescomtes de Barcelona eren, apèndix documental a cura de Jose Enrique Ruiz Domenec, Almudena Blasco, Stefano Maria Cingolani, Fundació Noguera, Barcelona 2006.

2007

102. Jaume I. Història i mite d'un rei, Ed. 62, Barcelona 2007.

103. "Jaume I, rei historiador", L'Avenç 329, novembre 2007, 24-28.

104. "Història, memòria i literatura", L'Avenç 325, juny 2007, 36-40.

105. "Storiografia catalana al tempo di Pietro II e Alfonso II (1276-1291). Edizione e studio di testi inediti: 4. Bernat Desclot, Libre del rei Pere, primera redacció", Studi Medievali 3ª serie, 48, 2007, 575-618.
La Memòria dels reis. Les Quatre Grans Cròniques i la historiografia catalana des del segle X al XIV, Base-Enciclopèdia Catalana, Barcelona 2006 (bibliophil edition with the facsimile of the ediciones principes of the Four Great Chronicles), Base, 1st ed. 2007, 2nd 2008. Award Crítica de Serra d'Or 2007.

2008

106. Historia y mito de Jaime I rey de Aragón, traducción de Juan Carlos Gentile Vitale, Edhasa, Barcelona 2008.

107. Història de Jacob Xalabín, Edició, estudi preliminar i propostes treball i comentari de text a cura de Stefano Maria Cingolani, Edicions 62 (Col·lecció educació, 36), Barcelona 2008.

108. "El Llibre dels fets del rei Jaume I i el Llibre del rei en Pere de Bernat Desclot",  Tomàs Martínez (ed.), Jaume I: fets, actes i paraules, Universitat Jaume I/ Fundació Germà Colon, Castelló de la Plana 2008, pp. 287-312.

109. Libre dels reis, edició a cura de Stefano Maria Cingolani,  Publicacions de la Universitat de València, València 2008 (Monuments d'Història de la Corona d'Aragó, 2).

110. Gestes dels comtes de Barcelona i reis d'Aragó, edició a cura de Stefano Maria Cingolani, Publicacions de la Universitat de València, València 2008 (Monuments d'Història de la Corona d'Aragó, 1).

111. "Història del jo. Parla el rei Jaume", Serra d'Or, 583-584, juliol-agost 2008, 42-46.

112. "Historia privada, historia pública. De la afirmación al discurso (985 ca.-1288)", Talia Dixit 3, 2008, 51-76.

2009

113. Les Quatre Grans Cròniques, Edició, estudi preliminar i propostes treball i comentari de text a cura de Stefano Maria Cingolani, Edicions 62 (Col·lecció educació), Barcelona 2009.


Forthcoming:

Bernat Desclot, Llibre del rei en Pere, revised edition with introduction and commentaries, Barcino (Biblioteca Barcino, 6), Barcelona.

Els annals de la família Rivipullense i les genealogies de Pallars-Ribagorça, edició a cura de Stefano Maria Cingolani (Monuments d'Història de la Corona d'Aragó, 3), València.

Les Gesta comitum Barchinonensium (versió primitiva), la Brevis Historia i altres textos de Ripoll, edició a cura de Stefano Maria Cingolani (Monuments d'Història de la Corona d'Aragó, 4), València.

Llenguatges de la memòria i del poder (Catalunya segles X-XIII), (Biblioteca dels Monuments d'Història de la Corona d'Aragó, 1) València.

"De Dracs i Faraons: el rei Pere II, les llegende i la propaganda", Xavier Renedo (ed.), Literatura profètica a la Corona d'Aragó i a la Mediterrània occidental (segles XIII-XVIII), V Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga (Girona 18-20 octubre 2005).

"Del monasterio a la cancillería. Construcción y propagación de la memoria dinástica en la Corona de Aragó", Construcción y conservación de la memoria regia en Occidente (siglos X-XIV), Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón 25-27 of july 2007.

"Tradiciones e idiosincracias. Las relaciones entre Cataluña y Aragón en la historiografía (siglos XI-XIII)", La Corona de Aragón e el centro de su historia (1208-1458) Actes del congrés, Zaragoza 1-4 of december 2008.

"Nel taller storiografico di Ripoll", Miscellanea in onore di Fabrizio Beggiato, Roma.

"Estratègies de legitimació del poder comtal: l'abat Oliba, Ramon Berenguer I, la Seu de Barcelona i les Gesta comitum Barchinonensium, Acta Mediaevalia 28, 2008.

"Memòria, llinatge i poder. Jaume I i la consciència històrica", Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics.

"The family of Wifred the Hairy. Marriages and land occupation, centuries ix and x", Imago Temporis 3, 2010.

"Note sulla storiografia catalana (1266-1282)", Medioevo romanzo.

"Jaume I fou un rei piadós?», Catalonia 3.

"El comte Ponç Hug IV d'Empúries i la invasió francesa de 1285", Mot so razo 8, 2009.

Darrera actualització de dimarts, 31 de març de 2009 22:57