Narpan · Cultura i Literatura de la Baixa Edat Mitjana

Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat de Barcelona · Universitat de Girona

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Inici Qui som Investigadors Josep Pujol

Josep Pujol

Correu electrònic Imprimeix PDF

JP-foto

Universitat Autònoma de Barcelona
Professor Titular d'Universitat
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

Manresa, 1959. Doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona (1990). Des de 1988 ensenya literatura catalana medieval a la Universitat Autònoma de Barcelona, a partir de 1991 com a Professor Titular (amb acreditació de catedràtic de l’ANECA des de 2011). Ha participat en seminaris i congressos en universitats catalanes (UB, UdG, UdL, UPF, UV) i estrangeres (Università di Roma “La Sapienza”, Università di Roma “Tor Vergata”, Università di Roma Tre, University of Nottingham). Ha redactat informes per a les revistes Caplletra, Els Marges, Anuario de Estudios Medievales i Llengua & Literatura. Ha publicat edicions crítiques de poesia medieval (Jaume March, Obra poètica [1994]) i de traduccions (Dragmaticon Philosophiae, amb Lola Badia [1997]; Ovidi, Heroides, trad. de Guillem Nicolau [en premsa]), una monografia sobre les fonts del Tirant lo Blanc (La memòria literària de Joanot Martorell. Models i escriptura en el Tirant lo Blanc [2002]) i, amb Francesc Gómez, una antologia comentada d’Ausiàs March (Per haver d’amor vida [2008]). Ha treballat sobre poesia (Jaume March, Jordi de Sant Jordi, Ausiàs March), teoria literària, el Tirant lo Blanc i les traduccions medievals. En aquest darrer camp, ha redactat les entrades de tema medieval del Diccionari de la traducció catalana (2011) i ha col·laborat en el Cens de traduccions al català medieval (1200-1500). Ha estat (2006-2008 i 2012-2014) investigador principal del projecte Translat (Traduccions al català medieval fins a 1500), dins el projecte coordinat Coditecam. Actualment és IP2 del projecte "Traducción al catalán y cultura latina en la Corona de Aragón (1380-1530): obras de tradición clásica y humanística" (FFI2014-53050-C5-4-P). 

 

PUBLICACIONS

Llibres

1. Ausiàs March, Antologia poètica. Introducció i versió al català modern de Josep Pujol (Barcelona: Teide [Col. "Tria de clàssics"], 1992).

2. L'obra de Jacme March. Edició i estudi. Edició microfotogràfica. Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 1991.

3. Jaume March, Obra poètica. Edició crítica de Josep Pujol (Barcelona: Barcino ["Els Nostres Clàssics", 133], 1994). [Ressenyat a Arxiu de Textos Catalans Antics, 15 (1996), 595-98; Llengua & Literatura, 8 (1997), 520-25.]

4. Summa de Philosophia in vulgari. Cura et studio L. Badia, J. Pujol, dins Guillelmi de Conches Dragmaticon Philosophiae, cura et studio I. Ronca (Turnhout, Brepols, 1997) [Corpus Christianorum. Continuatio medievalis, CLII], ps. 275-497. [Ressenyat a International Journal of the Classical Tradition, 6 (2001), 569-77; Medium Aevum, 68 (1999), 113-15; Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam, 19 (1999), 510-12.]

5. Ausiàs March, Tria de poemes. Edició a cura de Josep Pujol i Francesc Gómez (Barcelona: Hermes, 1998).

6. La memòria literària de Joanot Martorell. Models i escriptura en el "Tirant lo Blanc" (Barcelona: Curial i Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002). [Ressenyat a Catalan Review1, 6 (2002), 299-307; Caplletra, 35 (2003), 169-72; Llengua & Literatura, 16 (2005), 440-46; Mot so razo, 3 (2004), 79-80; Serra d'Or, 513 (2002), 68-69.]

7. Ausiàs March, Per haver d'amor vida. Antologia comentada. Ed. de Francesc J. Gómez i Josep Pujol (Barcelona: Barcino, 2008). [Ressenyat a Medioevo Romanzo, 33 (2009), 466-68; Mot so razo, 8 (2009), 100-02; Caràcters, 47 (2009), 9-10.]

8. Ovidi, Heroides. Traducció catalana medieval de Guillem Nicolau. Edició crítica de Josep Pujol (Barcelona: Barcino, 2018), en premsa.

9. [Amb Lluís Cabré, Alejandro Coroleu, Montserrat Ferrer i Albert Lloret] The Classical Tradition in Medieval Catalan, 1300-1500: Translation, Imitation and Literacy (Woodbridge: Tamesis, 2018), en premsa. 

 

Llibres editats

1. [Amb L. Badia, L. Cifuentes i S. Martí (eds.)] Els manuscrits, el saber i les lletres a la Corona d'Aragó, 1250-1500 (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2016). [Ressenyat a Caplletra, 63 (2017), 285-289; Scripta, 9 (2017), 367-371.]

 

Articles i capítols de llibre

1. "Sobre una prosa de Darrer comunicat de J.V. Foix", Faig, revista literària, 22 (juny 1984), ps. 41-48. Reproduït a Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans, edició a cura de N. Garolera, volum 4 (Barcelona: Curial, 1985), ps. 120-129.

2. "Sobre els «Stramps» de Jordi de Sant Jordi", dins Estudis de literatura catalana en honor de Josep Romeu i Figueras, ed. de L. Badia i J. Massot i Muntaner, vol. II (Montserrat: Publicacions de l'Abadia, 1986), ps. 223-252.

3. [Amb Lluís Cabré i Marcel Ortín] "«Conèixer e haver moralitats bones»: l'ús de la literatura a l'Arbre exemplifical de Ramon Llull", Estudios Lulianos, XXVIII (1988), ps. 139-167

4. "Els versos estramps a la lírica catalana medieval", Llengua & Literatura, 3 (1988-89), ps. 41-87.

5. "«Dos son los alts»: la teoria amorosa i els seus problemes a la poesia lírica de Jacme March", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XLII (1989-90), ps. 185-207.

6. "Més sobre Cerverí de Girona i Guillem de Cervera", Llengua & Literatura, 4 (1990-91), ps. 433-438.

7. "L'«esperiment molt perillós» i la vida moral de l'amant tímid. A propòsit del poema LIX d'Ausiàs March", Serra d'Or, 377 (maig 1991), ps.56-59.

8. "Unes cobles inèdites de Jacme March", Els Marges, 44 (setembre 1991), ps. 51-60.

9. "De la forest gasta al lignum crucis. Edició d'un poema anònim del segle XIV", Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 13 (Volum monogràfic sobre literatura medieval coordinat per Albert G. Hauf) (Tardor 1992 [1994]), ps. 23-30.

10. "Els trobadors estudiosos segons Felip de Malla", dins La cultura catalana tra l'Umanesimo e il Barocco. Atti del V Convegno dell'Associazione Italiana di Studi Catalani (Venezia, 24-27 marzo 1992), a cura di Carlos Romero e Rossend Arqués (Padova, Ed. Programma, 1994), ps. 191-208.

11. "Gaya vel gaudiosa, et alio nomine inveniendi scientia. Les idees sobre la poesia en llengua vulgar als segles XIV i XV", dins Lola Badia i Albert Soler (ed.), Intel·lectuals i escriptors a la baixa edat mitjana (Barcelona, Curial-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1994), ps. 69-94.

12. "Ausiàs March i la timidesa de l'enamorat: una lectura del poema LIX", dins Textos literaris catalans. Lectures i interpretacions, a cura de Narcís Garolera, volum I (Barcelona: Columna, 1994), ps. 101-116. [Reedició ampliada i revisada de 7]

13. "Sobre els Estramps de Jordi de Sant Jordi", dins Textos literaris catalans. Lectures i interpretacions, a cura de Narcís Garolera, volum I (Barcelona: Columna, 1994), ps. 29-55. [Reedició revisada i actualitzada de 2]

14. "La poètica nau de l'enteniment i el naufragi d'Ulisses:opinions, teologia i poesia a l'obra de Felip de Malla", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XLIV (1993-94), ps. 275-302.

15. "«Jo viu lo Ray ab la nobla Leuseta». Ressons d'una razo a la literatura catalana del segle XV", A Sol Post. Estudis de Llengua i Literatura, 3 (1995), ps. 225-231. [reimprès amb correccions tipogràfiques a A Sol Post. Estudis de Llengua i Literatura, 4 ("Universitas" 7) (1998), ps. 93-100]

16. "El narrador al verger. Tradicions i models en les ventures al·legòriques amoroses del segle XIV", dins La narrativa in Provenza e Catalogna nel XIII e XIV secolo (Pisa, Edizioni ETS, 1995), ps. 161-184.

17. "Psallite sapienter: la gaia ciència en els sermons de Felip de Malla de 1413 (Estudi i edició)", Cultura Neolatina, 56 (1996), ps.177-250.

18. "Ausiàs March: una retòrica de la veritat", Avui (suplement "Ausiàs March [1397-1997]. Sis-cents anys del naixement"), 23 d'abril de 1997, ps. V-VII.

19. "El desenllaç tràgic del Tirant lo Blanc, Les troianes de Sèneca i les idees de tragèdia al segle XV", Boletín de la Real Academia deBuenas Letras de Barcelona, XLV (1995-96), ps. 29-66.

20. "Amor i desmemòria. Notes per a la interpretació del poema X d'Ausiàs March", dins R. Alemany (ed.), Ausiàs March. Textos i contextos (Alacant-Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana-Universitat d'Alacant-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997), ps. 297-320.

21. "De Guido delle Colonne a l'Ovidi epistolar: sobre el rendiment narratiu i retòric d'unes fonts del Tirant lo Blanc", dins Tomàs Martínez (ed.), De literatura i cultura a la València medieval = Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura, VIII (1997), ps. 133-174.

22. "«Micer Johan Bocaci» i mossèn Joanot Martorell: presències del Decameron i de la Fiammetta al Tirant lo Blanc", Llengua & Literatura, 9 (1998), ps. 49-100.

23. "Jaume March i la seva obra poètica", A Sol Post. Estudis de Llengua i Literatura, 4 ("Universitas" 7) (1998), ps. 151-153.

24. "Boccaccio al Tirant lo Blanc: les «questioni d'amore» del Filocolo", Actes del VIIè Congrés de l'Associació Hispànica deLiteratura Medieval (Castelló, 22-26 de setembre de 1997), eds. SantiagoFortuño Llorens i Tomàs Martínez Romero (Castelló, Universitat Jaume I, 1999), vol. III, ps. 181-197.

25. "Poets and Historians in Tirant lo Blanc. Joanot Martorell's Models and the Cultural Space of Chivalresque Fiction" dins Arthur Terry (ed.), Tirant lo Blanc: New Approaches (Londres, Tamesis Books, 1999), ps. 29-43.

26. "Escriptura, imitació i memòria al Tirant lo Blanc", Els Marges, 65 (desembre 1999), ps. 23-50.

27. "De Pere el Gran a Tristany de Leonís: models cronístics i novel·lescos per a la mort de Tirant lo Blanc", dins Lola Badia, M. Cabré i S. Martí (eds.), Literatura i Cultura a la Corona d'Aragó (s. XIII-XV). Actes del III Col·loqui Internacional Problemes i mètodes de literatura catalana antiga (Girona, 5-8 de juliol de 2000) (Barcelona: Curial & Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002), ps. 409-418.

28. "Expondre, traslladar i reescriure clàssics llatins en la literatura catalana del segle XV", Quaderns. Revista de Traducció, 7 (2002), ps. 9-32.

29. "L'edició de textos catalans medievals", dins V. Martínez- Gil (coord.), L'edició de textos: història i mètode (Barcelona: Pòrtic & Ediuoc, 2002), ps. 149-202.

30. "El Escipió e Anibal de Antoni Canals y la traducción romance de las Tragedias de Séneca en la Crónica Sarracina de Pedro del Corral", Boletín de la Real Academia Española, 72 (2003), ps. 275-307

31. "El ámbito de la cultura catalana: Traducciones y cambio cultural entre los siglos XIII y XV", dins F. Lafarga y L. Pegenaute (eds.), Historia de la traducción en España (Salamanca: Ambos Mundos, 2004), ps. 623-650.

32. "L'atribució de les cançons amoroses de Jaume March" , dins S. Martí (coord.), M. Cabré, F. Feliu, N. Iglésias, D. Prats (eds.), Actes del 13è Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Girona, 8-13 de setembre de 2003) (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007), vol. II, pp. 323-336.

33. "Les glosses de Guillem Nicolau a la seva traducció de les Heroides d'Ovidi (1390): una proposta d'identificació",Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 39 (2005 [2007]), pp. 199-229.

34. "Els qui en vulgar parlaren sobirà: de Lo somni al Tirant", dins M. Gustà i N. Santamaria (eds.), La literatura catalana, en una perspectiva europea (Barcelona: Generalitat de Catalunya / Institut Ramon Llull, 2007), pp. 26-35.

35. "Translat: una base de dades de traduccions literàries al català medieval (1300-1500)", Quaderns. Revista de Traducció, 15 (2008), pp. 213-221.

36. “Texto y glosas en la traducción catalana medieval de las Heroidas”, dins Latin and Vernacular in Renaissance Iberia, III: Ovid from the Middle Ages to the Baroque, ed. Barry Taylor i Alejandro Coroleu (Manchester: Manchester Spanish & Portuguese Studies, 2008), pp. 175-188.

37. “Traducció, transmissió, divulgació: tres aspectes de les Heroides de Guillem Nicolau”, dins Translatar i transferir: la transmissió dels textos i el saber (1200-1500), ed. Anna Alberni, Lola Badia & Lluís Cabré (Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum, 2010), pp. 123-159.

38. “The Hispanic Vernacular Reception of William of Orléans’s Bursarii ovidianorum: The Translations of Ovid’s Heroides”, Journal of Medieval Latin, 21 (2011), pp. 17-34.

39. “Les traduccions hispàniques de les Heroides d’Ovidi i els Bursarii Ovidianorum de Guillem d’Orléans: una aproximació”, dins Estudios de latín medieval hispánico.V Congreso Internacional de Latín Medieval Hispánico. Barcelona, 7-10 de septiembre de 2009, ed. J. Martínez Gázquez, O. de la Cruz Palma i C.Ferrero Hernández (Florència: SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2012), pp. 245-258.

40. [Amb Lluís Cabré i Montserrat Ferrer] "Traduccions i transmissió manuscrita: el projecte Translat", Medievalia, 15 (2012), pp.13-17.

41.Noves dades sobre l'ús de la versió catalana de les Heroides al Tirant lo Blanc", Llengua & Literatura, 23 (2013), pp. 195-206.

42. "L'edició de textos catalans medievals", dins Víctor Martínez-Gil (coord.), Models i criteris de l'edició de textos (Barcelona: Editorial UOC, 2013), pp. 177-247.

43. "Noves fonts ovidianes, pràctiques escolars i Boccaccio al Leànder i Hero de Joan Roís de Corella", Cultura Neolatina, 73 (2013), pp. 153-183.

44. "Para las fuentes del Bursario: la traducción catalana de las Heroidasde Guillem Nicolau y su versión castellana anónima", Bulletin of Hispanic Studies, 91 (2014), pp. 453-476.

45. "Veus elegíaques al Tirant lo Blanc", dins Cartografies de l'ànima: identitat, memòria i escriptura, ed. Isabel Grifoll, Julián Acebrón i Flocel Sabater (Lleida: Pagès editors, 2014), pp. 61-84.

46. [amb Lluís Cifuentes i Montserrat Ferrer] “Traduccions i traductors”, dins Literatura medieval, II: Segles XIV-XV, dir. L. Badia (Barcelona: Enciclopèdia Catalana – Barcino – Ajuntament de Barcelona, 2014), pp. 117-183; Història de la literatura catalana, vol. 2, dir A. Broch. [J. Pujol: capítols 9.2 Les traduccions literàries: problemes i mètodes, 9.3 Les traduccions d’història clàssica, medieval i humanística, 9.4 Les traduccions del llegat poètic clàssic: Ovidi i Sèneca, 9.5 Les traduccions de filosofia antiga, política i moral, 9.6 Les traduccions de textos i autors medievals francesos i italians 9.7. Les traducions doctrinals i bíbliques.]

47. "Tirant lo Blanc" (cap. 16), dins Literatura medieval, III: Segle XV, dir. L. Badia (Barcelona: Enciclopèdia Catalana – Barcino – Ajuntament de Barcelona, 2015), pp.107-161.

48. "Felip de Malla" (cap. 21.2), dins Literatura medieval, III: Segle XV, dir. L. Badia (Barcelona: Enciclopèdia Catalana – Barcino – Ajuntament de Barcelona, 2015), pp.370-390.

49. "Dues notes sobre la circulació catalana de textos artúrics francesos: el Cligès de Chrétien de Troyes (1410) i La Mort Artu (1319)", dins Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata / Mediaeval Studies in Honour Curt Wittlin / Estudis medievals en homenatge a Curt Wittlin, ed. de Lola Badia, Emili Casanova i Albert Hauf (Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2015), pp. 289-300.

 50. “Translation and cultural mediation in the fifteenth-century Hispanic kingdoms. The case of the Catalan-speaking lands”, dins A Comparative History of Literatures in the Iberian Peninsula, ed. César Domínguez, Anxo Abuín i Ellen Sapega, vol. II (Amsterdam: John Benjamins, 2016), pp. 319-326.

51. [Amb Lluís Cabré i Montserrat Ferrer] Il progetto Translat (e le duplici traduzioni nei volgarizzamenti catalani del Trecento e del Quattrocento), dins Rem tene, verba sequenter. Latinità e medioevo romanzo: testi e lingue in contatto. Atti del Convegno conclusivo del progetto FIRB - Futuro in ricerca "DiVo, Dizionario dei Volgarizzamenti" (Firenze, 17-18 febbraio 2016), ed. Elisa Guadagnini i Giulio Vaccaro (Alessandria: Edizioni dell'Orso, 2017), pp. 35-47. 

52. "El vici de sobrelaus i un lloc d'Ausiàs March (LXXII, 1-8)", Revista Valenciana de Filologia, 1 (2017), pp. 95-119.

53. "Les vers estramps, d'Andreu Febrer à Ausiàs March", dins La Réception des troubadors en Catalogne, ed. M. Cabré, S. Martí i A. Rossich (Turnhout: Brepols, 2017), en premsa.

54. "Imatges de la navegació en la prosa de Joan Roís de Corella: del Parlament al Leànder i Hero", dins El mar, la navegació i la vida martítima a la Mediterrània medieval, ed. L. Badia, L. Cifuentes i R. Salicrú, Anuario de Estudios Medievales (2017), en premsa.

 

 

Ressenyes

1. M. de Riquer i Lola Badia, Les poesies de Jordi de Sant Jordi, cavaller valencià del segle XV (València: Tres i Quatre, 1984). Llengua & Literatura, 1 (1986), ps. 595-601.

2. [Amb Lluís Cabré] Raymond Lulle, Arbre des exemples. Fables et proverbes philosophiques, traduit, présenté et commenté par Armand Llinarès (París: Champion, 1987). Llengua & Literatura, 3 (1988-89), ps. 560-562.

3. [Amb Lluís Cabré] Jaume i Pere March, Cobles i noves rimades, edició i estudi introductori de Jaume Vidal Alcover (València: Tres i Quatre,1987). Llengua & Literatura, 3 (1988-89), ps. 579-582.

4. Joan Fuster, Llibres i problemes del Renaixement. Llengua &Literatura, 5, ps. 680-683.

5. Ramon Llull, Llibre d'amic e amat. Edició crítica d'Albert Soler (Barcelona: Barcino, 1995). Els Marges, 55 (1996), ps. 112-114.

6. L.A. Sèneca, Tragèdies, edició crítica de Tomàs Martínez i Romero, 2 volums (Barcelona: Barcino, 1995). Llengua & Literatura, 9 (1998), pp.535-542.

7. Francesc de la Via, Obres, edició d'Arseni Pacheco (Barcelona: Quaderns Crema, 1997). Llengua & Literatura, 14 (2003), ps. 495-505.

8.Francesc Eiximenis i la casa reial. Diplomatari 1373-1409, ed. Jaume Riera i Sans, amb la col·laboració de Jaume Torró Torrent (Girona: Institut de Llengua i Cultura Catalanes, Universitat de Girona, 2010). Medievalia, 15 (2012), pp. 390-396.

9. Lluís Cabré, Alejandro Coroleu, Jill Kraye (eds.), Fourteenth-Century Classicism: Petrarch and Bernat Metge (Londres: The Warburg Institute – Torí: Nino Aragno editore, 2012 [Warburg Institute Colloquia, 21]). Anuario de Estudios Medievales, 43/1 (2013), pp. 404-410.

10. Albert Lloret, Printing Ausiàs March: Material Culture and Renaissance Poetics (Madrid: Centro para la edición de los clásicos españoles, 2013). Renaissance Quarterly, 68.1 (2015), pp. 375-377.

11. Fulvio Delle Donne, Jaume Torró (eds.), L’immagine di Alfonso il Magnanimo tra letteratura e storia, tra Corona d’Aragona e Italia / La imatge d’Alfons el Magnànim en la literatura i la historiografia entre la Corona d’Aragó i Itàlia (Florència: Sismel / Edizioni del Galluzzo, 2016). Anuario de Estudios Medievales, 47/2 (2017), pp. 945-952.

 

Altres publicacions

1. Lola Badia, amb la col·laboració d'Albert Soler i Josep Pujol, "Literatura Catalana", dins Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, 4 (1990).

2. "L'edició de textos catalans medievals", dins Víctor Martínez-Gil (coord.), Aspectes de filologia catalana: edició de textos (Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 1999), s.p.

3. "Amanieu de Secars". "Berenguer de Palol". "Cerverí de Girona". "Chansonnier de Ripoll". "Andreu Febrer". "Francesc de la Via". "Fraire de Joy et Sor de Plaser". "Guillem de Torroella". "Història de Jacob Xalabín". "Jordi de Sant Jordi". "Ausiàs March". "Jaume March". "Pere March". "Jaume Roig". "Salut d'amor". "Vicent Ferrer", articles per al Dictionnaire du Moyen-Age, sous la direction de Claude Gauvard, Alain de Libera, Michel Zink (París, Quadrige & Presses Universitaires de France, 2002), ps. 47, 151, 241, 258, 520, 552, 560-61, 645-46, 683-84, 781-82, 877-79, 1234-35, 1279, 1456.

4. “Josep Romeu i Figueras en el record”, Llengua & Literatura 16 (2005), pp. 539-542.

5. s.v. “Traducción al catalán”, “Antoni Canals” i “Ferran Valentí”, dins Diccionario histórico de la traducción en España, ed. F. . F. Lafarga y L. Pegenaute (Madrid: Gredos, 2009).

6. “Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell, dins Llegir els clàssics. Estudis i interpretacions, ed. E. Falguera, J. Malé i J. R. Veny-Mesquida (Lleida: Pagès editors – Aula Màrius Torres, 2011), pp. 43-65.

7. s.v. “Mateu Adrià”, “Francesc Alegre”, “mestre Aleix”, “Arnau d’Alfarràs”, “Benvenist ben Benvenist”, “Vidal Benvenist Sa Porta”, “Bíblia. Traduccions medievals”, “Jafudà Bonsenyor”, “Pere Borró”, “Pere Busquets”, “Jaume Callís”, “Antoni Canals” [amb Montserrat Ferrer], “Jaume Castellà”, “Jordi de Centelles”, “Jaume Conesa”, “Guillem de Copons”, “Guillem Corretger”, “Dècades de Titus Livi”, “Decameron de Giovanni Boccaccio”, “Joan Benet Descoll”, “Descripcions d’Orient”, “Mateu de Déu”, “Jaume Domènec”, “Berenguer Eimeric”, “Joan Eixemeno”, “Epístoles de Sèneca”, “Arnau Estanyol”, “Estratagemes de Juli Frontí”, “Ètica a Nicòmac d’Aristòtil”, “Exposició sobre lo llibre De civitate Dei de Sant Agustí de Thomas Waleys”, “Andreu Febrer”, “Lluís de Fenollet”, “Garcia Fernández de Heredia”, “Bonifaci Ferrer”, “Fiammetta de Giovanni Boccaccio”, “Guillem Fontana”, “Narcís Franch”, “Antoni Ginebreda”, “mossèn Gras”, “Historiografia medieval”, “Homilies d’Organyà”, “Joan Jacme”, “Jugurta de Sal·lusti”, “Lancelot-Graal (Vulgata artúrica)”, “Literatura didàctica i moralitzadora”, “Literatura religiosa i devocional medieval”, “Lletra de reials costums, Remeis de cascuna fortuna i Griselda, de Francesco Petrarca”, “Ramon Llull”, “Joanot Martorell”, “Jaume Mas”, “Domènec Mascó”, “Joan Berenguer de Masdovelles”, “Bernat Metge”, “Jaume de Montjuïc”, “Joan de Montsó”, “Guillem Nicolau”, “Francesc Oliver”, “Paradoxes, De officiis i De amicitia de Ciceró”, “París i Viana”, “Ramon de Perellós”, “Miquel Peres”, Francesc Galceran de Pinós”, “Francesc Prats”, “Nicolau Quilis”, “G. Reixac”, “Pere Ribera de Perpinyà”, “Jaume Roig”, “Joan Roís de Corella”, “Ramon Ros”, “Romeu Sabruguera”, “Francesc Ponç Saclota”, “Ferrer Saiol”, “Francesc de Santcliment”, “Pere Saplana”, “Berenguer Sarriera”, “Arnau Simó”, “Narcís Solà”, “Bonanat Surer”, “Gaspar de Talamanca”, “Textos jurídics medievals”, “Tractats amorosos medievals”, “Tragèdies de Sèneca”, “Tristany en prosa”, “Anselm Turmeda”, “Ferran Valentí”, “Bernardí Vallmanya”, “Martí de Viciana”, “Antoni de Vilaragut i Visconti”, dins Diccionari de la traducció catalana, dir. Montserrat Bacardí i Pilar Godayol (Vic: Eumo, 2011).

8. s.v. Llibre de Gènesi, dins Translations médiévales (Transmédie): Cinq siècles de traductions en français au Moyen Âge (xie-xve siècles). Étude et répertoire, dir. Claudio Galderisi (Turnhout: Brepols, 2012), vol. II, 2, pp. 1177-1179.

9. s.v. “Jaume March” i “Jordi de Sant Jordi”, dins Diccionario Biográfico Español (Madrid: Real Academia de la Historia, 2012).

Darrera actualització de diumenge, 18 de febrer de 2018 23:31