Francesc Eiximenis · Cartes autògrafes

Edició diplomàtica, interpretativa i electrònica de Sadurní Martí

 

Aquesta edició electrònica de les cartes autògrafes de Francesc Eiximenis (Arxiu de la Corona d'Aragó, Autògrafs II-A.8) corregeix i complementa la versió en paper que es pot llegir a "Les cartes autògrafes de Francesc Eiximenis", Estudi General, 22 (2002), 235-249 (= Miscel·lània Modest Prats, vol. II). Presentem ara quatre versions de les cartes: una edició facsímil, una edició diplomàtica, una edició ínterpretativa seguint els criteris de les Obres de Francesc Eiximenis. Properament una edició sinòptica combinarà les tres versions anteriors i deixarà navegar còmodament a través de les cartes. Vull agrair a Jaume Riera i Sans, Jaume Torró i Curt Wittlin les observacions que m'han fet sobre l'edició impresa.

Errata corrige: La primera carta està dirigida a l'Infant Martí, duc de Montblanc; la segona, al rei Joan (cal corregir l'atribució errònia a l'article). Per altra banda, a la nota 3, on diu "Rubió i Lluch (1909, I: 399-403);" ha de dir "Rubió i Lluch (1909, II: 399-403)".

Sadurní Martí, octubre de 2009