Cerverí de Girona

Imprimeix

des1.jpg

El trobador Cerverí de Girona ocupa un lloc singular tant en la literatura catalana com en l'occitana. La seva obra consisteix en 114 poemes en metre líric, 5 en narratiu i un llibre de proverbis versificats. Es caracteritza, doncs, per una notable varietat en els gèneres, els recursos i els temes que tracta, però també presenta un estil distintiu que la unifica.

Una transmissió tan excepcional probablement es deu al seu contacte amb la cort reial catalana, concretament amb Pere el Gran. Cerverí, sovint sota el seu nom real, Guillem de Cervera, apareix documentat als llibres de comptes de Pere, ja abans de la seva accessió al tron. No ens ha d'estranyar que aquest extens corpus i sota aquest patrocini fos llegit i citat posteriorment, i que fes de pont entre la tradició trobadoresca i la lírica catalana.

En aquesta pàgina s'oferirà, de manera gradual, l'edició de la seva obra completa, una bibliografia, i també la informació i els materials que puguin facilitar el coneixement de la figura de Cerverí i la lectura de la seva obra.

La recerca que es presentarà forma part del projecte DGES BFF2001-1200 i està íntimament relacionada amb la base de dades Cançoners DB que aviat s'oferirà en aquest mateix espai. Com a contemporani de Llull, també trobareu claus interpretatives del context comú a la Llull DB.

 

Miriam Cabré


Darrera actualització de dimarts, 21 d'octubre de 2008 10:56