Joan Roís de Corella · Proses mitològiques

Edició crítica de Josep-Lluís Martos

Edició electrònica de Sadurní Martí

 

Reproduïm els textos de l'acurada edició anotada de Josep-Lluís Martos. Aquestes proses van ser publicades a "Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella. Edició crítica", València-Barcelona, IIFV-PAM, 2001 (Biblioteca Sanchis Guarner, 55). Agraïm sincerament a l'autor i als editors l'amable autorització per reproduir aquests textos.

Sadurní Martí, juny de 2005