Ramon Llull

TAULA GENERAL

Nota editorial

Comensa la primera distinció
Del pròlec
De la divisió d'esta Taula
De la primera distinció (de figures)
De la primera figura qui es significada per A
De la segona figura qui es significada per T
De la tersa figura
De la .iiij. figura

De la segona distinció (de difinicions)
1. De bonea
2. De granea
3. De eternitat
4. De poder
5. De saviea
6. De volentat
7. De vertut
8. De veritat
9. De gloria
10. De differencia
11. De concordansa
12. De contrarietat
13. De comensament
14. De mijà
15. De fi
16. De majoritat
17. De egualtat
18. De menoritat

De la tersa distinció (de regles)
1. De la primera regla qui es de b.
2. De la segona regla qui es de c.
3. De la tersa regla qui es de d.
4. De la .iiij.ª regla qui es de e.
5. De la .v.ª regla qui es de f.
6. De la .vj.ª regla qui es de g.
7. De la .vij.ª regla qui es de h.
8. De la .viij.ª regla qui es de i.
9. De la .ix.ª regla qui es de k.
10. De la .x.ª regla qui es de k.

De la .iiij.ª distinció (de la taula)
Taula

De la .v.ª distinció (de questions)
De la primera part (per la 1.ª figura)
De la segona part (per la 2.ª figura)
De la tersa part (per la 3.ª figura)
De la .iiij.ª part (per la 4ª figura)
De la .v.ª part (per definicions)
De bontat
De granea
De eternitat
De poder
De saviea
De volentat
De vertut
De veritat
De gloria
De differencia
De concordansa
De contrarietat
De comensament
De mijà
De fi
De majoritat
De egualtat
De minoritat
<De totes diffinicions>
De la .vj.ª part (per les regles)
Primera regla <de b.>
De la regla de c.
De la regla de d.
De la regla de e.
De la regla de f.
De la regla de g.
De la regla de h.
De la regla de i.
De la .ix.ª regla de k.
De la .x.ª regla de k.
<Del mesclament de les regles>
De la .vij.ª part (per la taula)
1. Si lo mon es eternal
2. Que es eternitat?
3. Eternitat de que es?
4. Eternitat per que es?
5. Eternitat quanta es?
6. Eternitat qual es?
7. Eternitat quant fo?
8. Eternitat on es?
9. Eternitat còm es?
10. Eternitat ab que es?
De la .viij.ª part (per questions)
1. <De les questions de la primera figura>
2. De les questions de la segona figura
3. De les questions de la tersa figura
4. De les questions de la quarta figura
5. De les questions de diffinicions
6. De les questions de les regles
7. De les questions de la taula
De la .ix.ª part (per cambres e questions)
De la primera part (questions generals)
De la segona part e de la derera (questions especials)

De la abituació d'esta art
De la fi d'esta art

<Suplement>
De les condicions del primer coronel de la taula
De les condicions del primer coronel de la tersa figura

 

© Biblioteca electrònica del NARPAN
MMVIII