Ramon Llull
REGLES INTRODUCTÒRIES A LA PRÀCTICA
DE L'ART DEMOSTRATIVA

 
Nota editorial
 
   Regles introductories
 

 

© Biblioteca electrònica del NARPAN  MMVI