Ramon Llull · Taula General

 

Transcripció de Núria Mañé
Edició electrònica de Sadurní
Martí

 

Edició electrònica de la Taula general (Tunis-Nàpols, setembre de 1293-gener de 1294) de Ramon Llull, text establert per Salvador Galmés a Obres de Ramon Llull, vol. XVI (Palma de Mallorca, 1932). Galmés va reproduir amb gran fidelitat el text del manuscrit 1103 de la Biblioteca Pública de Palma, copiat no gaire després de la composició de l'obra pel prevere Guillem Pagès.

Albert Soler, gener de 2008