Bernat Metge · Lo somni

Edició modernitzada i divulgativa de Lola Badia

Edició electrònica de Sadurní Martí

 

Es presenta un text de Lo somni de Bernat Metge ortogràficament regularitzat a partir de l’edició que en va fer Martí de Riquer l’any 1959 d’acord amb tots els manuscrits coneguts. Als 88 indrets que s’assenyalen a l’aparat l’editora ha preferit introduir lectures procedents d’un manuscrit diferent del que Riquer va triar com a base. També s’han practicat certes esmenes en la puntuació, alguns cops seguint l’edició de Josep Maria de Casacuberta, de l’any 1925. Aquesta edició electrònica de Lo somni de Bernat Metge reprodueix el text publicat, amb una introducció i comentaris, per Quaderns Crema de Barcelona l’any 1999. L’esmentada editorial n’ha autoritzat, l’any 2003, la reproducció dins de “Les millors obres de la literatura catalana”, una sèrie que es ven conjutament al diari El mundo. El text ha estat depurat d’errors mecànics en ocasió d’aquesta reedició i també perquè serà inclòs, acarat a la versió literària que n’ha fet Giorgio Faggin, a l’edició italiana de Il sogno, en premsa a les Edizioni dell’Orso d’Alessandria.

Lola Badia, març de 2004