Ramon Llull · Liber principiorum medicinae

 

Edició electrònica BEN de Sadurní Martí

 

Aquesta versió electrònica del Liber principorum medicinae de Ramon Llull (Bo II.A.9) reprodueix l'edició d'Iu Salzinger a Beati Raymundi Lulli Opera, vol. I, obra núm. XII, Magúncia, Häffner, 1721 (reimpressió a cura de F. Stegmüller, Frankfurt, 1965, pàg. 767-814).

Albert Soler, novembre de 2004