Ramon Llull
ART DEMOSTRATIVA

Nota editorial


Del pròlec

Comensa la primera distinció
1. De la figura de a.
2. De la figura de s.
3. De la figura de t.
4. De la figura de u.
5. De la figura de x.
6-7. De la figura de y. e de la figura de z.
8. De la elemental figura
9. De la .ix.ª figura
10. De la figura dels comensamens de theologia
11. De la figura dels comensamens de filosofia
Comensa la segona distincció qui es De Condicions
I De la segona figura elemental
1. De la cambra de foc foc
2. De la cambra de foc aer
3. De la cambra de foc aygua
4. De la cambra de foc terra
5. De la cambra de aer aer
6. De la cambra de aer aygua
7. De la cambra de aer terra
8. De la cambra de aygua aygua
9. De la cambra de aygua terra
10. De la cambra de terra terra
II Comensa la segona part de condicions
<De la segona figura demostrativa>
1. De la cambra de a. a.
2. De la cambra de a. s.
3. De la cambra de a. t.
4. De la cambra de a. u.
5. De la cambra de a. x.
6. De la cambra de a. y.
7. De la cambra de a. z.
8. De la cambra de s. s.
1. De la cambra de e. e.
2. De la cambra de i. i.
3. De la cambra de n. n.
4. De la cambra de r. r.
9. De la cambra de s. t.
10. De la cambra de s. u.
11. De la cambra de s. x.
12. De la cambra de s. y.
13. De la cambra de s. z.
14. De la cambra de t. t.
1. Del triangle blau
2. Del triangle vert
3. Del triangle vermeyl
4. Del triangle groc
5. Del triangle negre
15. De la cambra de t. u.
16. De la cambra de t. x.
17. De la cambra de t. y.
18. De la cambra de t. z.
19. De la cambra de u. u.
20. De la cambra de u. x.
21. De la cambra de u. y.
22. De la cambra de u. z.
23. De la cambra de x. x.
24. De la cambra de x. y.
25. De la cambra de x. z.
26. De la cambra de y. y.
27. De la cambra de y. z.
28. De la cambra de z. z.
Comensa la tersa distincció qui es De entenció
1. Menbrar
2. Entendre
3. Voler
4. Creure
5. Contemplar
6. Atrobar
7. Endressar
8. Preicar
9. Espondre
10. Soure
11. Jutgar
12. Mostrar
13. Disputar
14. Consellar
15. Acostumar
16. Sanar
Comensa la quarta distinció qui es De questions
I Comensen les questions qui son de la primera part.
<De les cambres de la elemental figura>
II Comensen les questions qui tan solament son soltes per figures.
1. De les questions de a.
QUESTIÓ ES: si Deus es en sí metex.
De granea
De eternitat
De poder
De saviea
De volentat
De vertut
De veritat
De gloria
De perfecció
De justicia
De larguea
De simplicitat
De noblea
De misericordia
De senyoria
2. De les questions de ànima
De b.
De c.
De d.
De e.
De f.
De g.
De h.
De i.
De k.
De l.
De m.
De n.
De o.
De p.
De q.
De r.
3. De les questions dels comensamens d'esta ART
De Deu
De creatura
De operació
De differencia
De concordansa
De contrarietat
De comensament
De mija
De fi
De majoritat
De egualtat
De menoritat
De afermació
De dubitació
De negació
4. De les questions de vertutz e de viscis
De fe
De esperansa
De caritat
De justicia
De prudencia
De fortitudo
De trempansa
De gola
De lucxuria
De avaricia
De superbia
De accidia
De enveja
De ira
5. De les questions de predestinació
De esser
De perfecció
De mèrit
De subposició
De inmediate
De reyalitat
De potencia
De franc arbitre
De privació
De inperfecció
De colpa
<De demostració
De mediate
De raó
De objet
6. De les questions qui son dels comensamens de theologia.
<De essencia>
De vida
<De> dignitatz
De actu
De forma
De relació
De ordenació
De acció
De articles
De manamens
De esposició
De prima entenció
De secunda entenció
De gloria
De pena
De evum
7. De les questions qui son dels comensamens de filosofia.
<De prima causa>
De moviment
De entelligencia
De orbis
De forma
De materia
De natura
De elemens
De apetit
De potencia
De àbit
De actu
De mistu
De digestió
De conpusició
De alteració
De dret formal
De dret material
De dret
De dret comú
De dret especial
De dret natural
De dret positiu
De dret canònic
De dret sivil
De dret de costuma
De la tesòrica de dret
De la pràtica de dret
De dret nutritiu
De dret comparatiu
De dret antic
De dret nou

 

© Biblioteca electrònica del NARPAN
MMVI